Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi: Öğrencilerimize kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır. Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi düşünceyi sistemize eden bir eğitim faaliyetidir. Bu atölyede geleceğin yöneticileri olan çocuklarımızın stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerilerine katkı sağlanmakta, stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerileri ile bileşenleri doğru ilişkilendirebilmek ve sonuca ulaşmak için günlük faaliyetlerinin her adımında kullanabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımıdır.

Akıl Zeka Oyunlarının Çocuklardaki Kazanımları Neler?

 • Zeka potansiyellerini geliştirir
 • Problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmeyi öğrenir
 • Bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştir
 • Problemleri algılama ve değerlendirme kapasiteleri gelişir
 • Bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanımaları, geliştirmeleri ve öz güvenlerini artırır
 • Bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirir
 • Akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirir
 • Sosyal beceriler kazandırır
 • Rekabet edebilmeyi öğrenir
 • Bir yanlış yaptığında arkadaşını ya da öğretmeni suçlamak yerine, kendisiyle yüzleşmeyi ve öz eleştiri yapmayı öğrenir
 • Duygularının sorumluluğunu almayı öğrenir
 • Aile dışında farklı bireylerle ve kendi akranlarının içinde kendine güvenmeyi öğrenir
 • Liderlik özellikleri gelişir
 • Disiplin duygusu kazanır
 • Daha düzenli çalışma alışkanlığı kazanır
 • Tüm bu kazanımlar gerçekleşirken çocuklarımız EĞLENİR…

Akıl Ve Zeka Oyunları Atölyesinin Amaçları Neler?

 • Çocuğu zeka akıl oyunları dünyasıyla tanıştırmak
 • Çocuğa zeka ve akıl oyunlarını sevdirerek öğretmek
 • Zeka oyunlarının geliştirdiği alanları çocuğa kazandırabilmek
 • Ezberci yaklaşımdan uzak, düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirebilmek
 • Zeka oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak
 • Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek
 • Çocuklarda sıra dışı düşünme becerilerini geliştirmek

Eğlenerek Öğren, Eğlenerek Kazan…

Zeka ve Yetenek Geliştirme Atölyesi İçin Hemen Ara… 0530 832 14 81