WiscR Zeka Testi Eğitimi Sertifikası

WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Sertifikası

WiscR Zeka Testi Eğitimi Sertifikası WISC-R zeka testi 1939 yılında David Wechsler tarafından hazırlanmış 6 ila 16 yaş arası bireylerin zihinsel performanslarını ölçen zeka testidir. Sözel ve Performans bölümleri ile 10 temel 2 yedek alt testle birlikte toplam 12 alt testten oluşan ve objektif testler grubuna giren WISC-R ölçeği bireysel olarak uygulanmakta olup genellikle 60 ila 90 […]

Cinsel Terapi Eğitimi Uygulayıcı Sertifikası

Cinsel Terapi Eğitimi sertifikası

Cinsel Terapi Eğitimi Uygulayıcı Sertifikası Eğitime katılan kursiyerler cinsel sorunlara yönelik müdahaleyi sağlayacak bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Cinsel terapi uygulayıcı sertifikası ile Cinsel Terapi Uzmanı olarak çalışabilmeleri için üniversite iş birliği ile hazırlanan eğitim programıdır.  Cinsel terapinin nasıl uygulanacağı, teknikleri alanlarında psikoloji danışmanlık ve tedavi hizmetleri veren profesyonellerin kişisel gelişimlerini ve mesleki yeterliliklerini tamamlamaları hedeflenmektedir. […]

Aile ve Çift Terapisi Eğitimi Sertifikası

Aile ve Evlilik Terapisi Uzmanlığı Eğitimi

Aile ve Çift Terapisi Eğitimi Sertifikası İlişki ve evlilik terapisi, çiftlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, bu ilişki tarzının davranışlara ve ilişkinin kendisine nasıl yansıdığını anlamaya çalışan, aile sistemini bireyler arası ilişkiden ziyade bir bütün olarak gören psikoterapi türüdür. Evlilik çatışması insan yaşamındaki problemlerin en rahatsız edici olanlarından biridir. Her evlilikte bazı problemler yaşanır ancak kimi zaman problemler […]

Eğitim Yöneticiliği Eğitimi Sertifikası

Okul Yöneticiliği Sertifikası

Eğitim Yöneticiliği Eğitimi Sertifikası Milli Eğitim Bakanlığında yönetici atama sistemi değişiyor. MEB bünyesinde profesyonel eğitim yöneticiliği hayata geçirilecek. Yönetici olarak çalışacak kişilerin, pozisyonun gerektirdiği işleri yapabilmeleri ve kendilerine bağlı çalışan kişileri idare edebilmeleri gerekmektedir. Mükemmel bir yönetici olabilmek için ise yönetim biliminde tanımlanan temel yaklaşımların bilinmesi gerekir. Profesyonel Okul Yöneticiliği eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yönetici […]

En iyi Nefes Koçluğu Eğitimi

Nefes Terapisi Eğitimi

En iyi Nefes Koçluğu Eğitimi Nefes yaşamın ilk deneyimi, tüm canlıların doğumundan ölümüne kadar akan bir süreçtir. Nefes koçluğu; Nefes almakta zorluk çeken, nefesini kontrol edemeyen, nefesini kontrol edemediği için spor, sanat veya sosyal hayatta sıkıntılar yaşayan kişilerin sorunlarını çözen uzmanlık alanıdır. Nefes Koçluğu Eğitimi katılımcılara nefes almanın önemini kavratmakta, nefes tekniklerini danışanlarına anlatmanın eğitimlerini […]

En iyi Montessori Eğitmenliği Eğitimi

Montessori Eğitmenliği Uzmanlık Sertifikası

En iyi Montessori Eğitmenliği Eğitimi Temeli bireysel eğitime dayanan ve Maria Montessori tarafından geliştirilmiş ve dünyada en iyi eğitim modeli olarak 100 yılı aşkın süredir uygulanan Montessori eğitimi, son zamanlarda ülkemizde de çok sık duyulmaktadır. Açılan Montessori okulları hızla yaygınlaşmakta ve sosyal medyada da isimleri çokça geçmektedir. Öğrendikçe öğrenme isteği uyandıran, işte olması gereken zaten […]

Spor Psikolojisi ve Egzersiz Uygulama Eğitimi

Spor Psikolojisi ve Uygulamalı Egzersiz Sertifikası

Spor Psikolojisi ve Egzersiz Uygulama Eğitimi Sporcuların davranış ve düşüncelerini neden – sonuç ilkelerine bağlı kalarak tüm ayrıntılarıyla inceleyen ve bir takım zihinsel tekniklerle (Motivasyon, konsantrasyon ve dikkat, zihinde canlandırma, stresle mücadele ve gevşeme, hedef koyma, olumlu düşünme ve konuşma, performans rutinleri, öfke kontrolü, özgüven, komünikasyon, sakatlıkla mücadele, takım ve kişisel misyon belirleme) sporcuların ve […]

En iyi P4C Eğitimi Çocuklar İçin Felsefe

çocuklar için felsefe p4c eğitmenliği sertifikası

En iyi P4C Eğitimi Çocuklar İçin Felsefe Çocukların düşünme ve iletişim becerilerini geliştiren, benlik saygısını arttıran ve akademik kazanımlarını geliştiren, öğrenme ve öğretmeye yönelik bir yaklaşımdır. Çocuklar İçin Felsefe P4C Eğitimi Çocukların akıl yürütme yapılarını inşa etmelerine destek olma, eleştirel ve yaratıcı düşünmelerini sağlayarak görüşlerini gerekçelendirmeyi öğretme, tartışma yoluyla düşüncelerini ifade etme ve başkalarını anlama, […]

En Uygun Temel Pedagoji Sertifikası

Temel Pedagoji eğitimi sertifikası

En Uygun Temel Pedagoji Sertifikası  Pedagoji; bireyleri kuramsal ve uygulamalı olarak eğitme ve öğretme bilgisi ve sanatıdır. Pedagoji öğretme teorisi ve pratiğini, öğretmek için kullanılan stratejileri, öğretmenin ve öğrencilerin spesifik etkileşimini, kullanılan öğretici içeriği, öğrenen ve öğretmenin birleşik hedeflerini ve içeriğin sunulma ve sunulma şeklini içerir. Pedagoji öğretme çalışmasını ve içeriğin bir öğrenciye nasıl sunulduğunu ve […]

Psikanalitik Psikoterapi Uygulayıcı Sertifikası

Psikanalitik Psikoterapi Uygulayıcı Eğitim Sertifikası

Psikanalitik Psikoterapi Uygulayıcı Sertifikası Psikanalitik psikoterapi, bireyleri kökenleri geçmişe dayanan, fazlasıyla zorlayıcı ve tekrar eden davranış kalıplarına bağlı kalmaktan kurtarır. Geçmişte bireylere duygusal ve fiziksel olarak zarar vermiş durumlara bir cevap olarak savunmalar oluşur. Maalesef yıllar içinde, bu davranış kalıpları, duygusal olarak bizi besleyen ilişkiler yaşama yetimizi, özgürlüğümüzü ve gelişimimizi kısıtlayan yükler haline gelebilir. Psikanalitik Psikoterapide […]