Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Barinma Hizmetleri Yöneticiliği

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Özel barınma hizmeti veren yurt, pansiyon, apart ve stüdyo dairelerini ilgilendiren yönetmelikte değişiklik yapıldı. 05/01/2017 tarihinde onaylanan yönetmelik üzerinde 22/01/2018 tarihinde, özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlara uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin değişiklikler yapılarak yönetmeliğe son hali verildi. Bu değişikliklere göre; inceleme, soruşturma ve denetimlerle kanunda belirtilen çeşitli ihlalleri gerçekleştirdiği tespit edilen […]

Stem Eğitiminin Çocuklara Kazanımı

stem formatorluk egitimi

Stem Eğitiminin Çocuklara Kazanımı Çocuklar daha okul öncesinde iken kendilerine farklı meslekleri örnek alıyor. Bunu, gördükleri bir kıyafet veya izledikleri bir çizgi filmden etkilenerek yapıyorlar. Peki çocuklar doğru rol modelleri nasıl seçecek? Dört yaşında hazırlık sınıfında okuyan Kuzey, 9 yaşında ilköğretimdeki Zeynep, 15 yaşında liseye başlayan Melih farklı yetenekler kazanması için aileleri tarafından farklı kurslara […]

Aile Danışmanlığı Size Nasıl Bir Katkı Sağlar?

aile danışmanlığı

Aile Danışmanlığı Size Nasıl Bir Katkı Sağlar? Bir milleti oluşturan en temel yapı taşı ailedir ve ailedeki problemlerin yansımalarının toplumsal sorunlara yol açması kaçınılmazdır. Hal böyleyken sağlam temeller üzerine kurulmuş bir ailenin, uzun yıllar boyunca meydana gelecek çetin şartlardan en az derecede etkilenmesi, daha sağlıklı toplum oluşumunu sağlayacaktır. Normal şartlar altında rutin yaşamını sürdüren ailelerin, […]

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği

Barinma Hizmetleri Yöneticiliği

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi Sertifika Proğramı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının f 5/07/2017 gün ve 61 sayılı Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programına dayanılarak hazırlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe eğitim müdürlükleri kapsamında faaliyette bulunan barınma merkezleri yöneticileri ve yönetici adaylarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için hazırlanmıştır. Bu […]

Disleksi Eğitimi Programı Nedir?

Disleksi eğitimi

Disleksi Eğitimi, sağlıklı bir bireyde konuşmanın yönetilmesi beynin sol ön lobu ile gerçekleşirken disleksi hastalarında bu lobu kullanma zorluğu çekildiğinden konuşmada anormallikler görülmeye başlar. Konuşma problemi çeken hastalarda aşırı hızlı veya yavaş konuşma görülebilir. Disleksi ne demek denildiği zaman kimi bilim insanlarınca  “kelime körlüğü” olarak nitelendirildiği görülür. Disleksili bireyler genelde zeki ve çalışkan olmalarıyla ön […]

 Montessori Eğitimi Nedir?

Montessori Eğitimi; Çocuğun bireysel becerileri ve ilgi alanlarına uygun şekilde, her çocuğun farklı öğrenme hızına sahip olduğunu kabul eder. Özgür eğitim modelidir. Montessori Eğitiminin Ortaya Çıkış Serüveni İÇERİK ÖZETİ Montessori Eğitiminin Ortaya Çıkış SerüveniMaria Montessorinin Yaklaşımı İtalya’nın ilk kadın doktoru, pedagog ve antropoloji profesörü Maria Montessori (1870-1952) yüzyılın başlarında  her bir çocuğun bireyselliğine azami ölçüde […]

Stem Koordinatörlüğü Eğitimi Nedir?

stem formatorluk egitimi

Stem Koordinatörlüğü Eğitimi nedir diye sorulduğunda aslında temel olarak; Science, Technology, Engineering and Mathematics kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden oluşan kısaltma akla gelir. Temel olarak bilim, teknoloji, matematik ve eğitimi ön plana alan bir stratejidir. Türkçe karşılığı FETEMM olan bu kısaltmanın Türkçe açılımı; Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ‘tir. STEM eğitiminin öncesindeki eğitim yaklaşımlarından önemli farklardan biri erken […]

Aile Danışmanlığı Önemi ve Fonksiyonu

Aile Danışmanlığı Önemi ve Fonksiyonu; Aile en basit tanımıyla;  evlilik ve kan bağına dayanan, karı-koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. Aile bir toplumun en temel toplumsal kurumlarından biridir. Toplumu ayakta tutan temel ögeler dendir. İnsan türünü üretmek ve sürdürmek gereksiniminden doğmuştur. Aile danışmanlığının amacı İÇERİK ÖZETİ Aile danışmanlığının amacıAileler neden […]

Hızlı Okuma Eğitimi Ne Gibi Faydaları Vardır?

Hızlı Okuma Eğitimi faydaları hızlı okuma teknik ve yöntemlerini uygulan bir okuyucu, eksikliklerini ikmal eder ve birçok kazanım elde eder. Beynini iki yönlü kullanarak zihinsel potansiyellerini daha aktif kullanır. Dikkat ve konsantre süresi %50 oranında, mevcut okuma hızı ise en az 2-3 kat artar. Anlama-hatırlama gücü yüksek seviyeye çıkar. Saatlerce okunan bir yazı daha kısa […]

Adana – Türkmenbaşı Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

Adana - Türkmenbaşı Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

Adana – Türkmenbaşı Akıl Zeka Oyunları Atölyesi çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, mantıksal bütünleme, görsel – uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat, yoğunlaşma, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışlarını  geliştirmekte, estetik alanda uygulamaya imkan sağlamaktadır. Adana – Türkmenbaşı Akıl Zeka […]

× Bizimle İletişime Geçin!