fbpx

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

WISC-R ZEKA TESTİ EĞİTİMİ – TONI 4 ZEKA TESTİ EĞİTİMİ – OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ – PROJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ – STANFORD BİNET EĞİTİMİ – MMPI EĞİTİMİ –  DİKKAT TESTLERİ EĞİTİMİ –  ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİMİ

 

 

Muhteşem Psikolojik Testler Paketi , bireylerin duygusal ve zihinsel durumlarını değerlendirmek için kullanılan araçları içeren bir pakettir. Ancak, bu testlerin kullanımı ve yorumlanması genellikle lisanslı bir psikolog veya uzman tarafından yapılmalıdır. Bu testlerin doğru şekilde kullanılması ve yorumlanması önemlidir çünkü yanlış bir şekilde kullanıldığında veya yorumlandığında kişiye zarar verebilir.

 

1) WISC-R ZEKA TESTİ EĞİTİMİ

WISC-R Zeka Testi Eğitimi Sertifikası, WISC-R adı verilen bir zeka testinin kullanımı ve yorumlanması konusunda kişilere verilen resmi bir belgedir. WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised), çocukların bilişsel yeteneklerini ölçmek için kullanılan yaygın bir zeka testidir. Bu test, genellikle 6 ila 16 yaşları arasındaki çocuklar için kullanılır ve zekâ düzeylerini, bilişsel güçlü ve zayıf yönleri belirlemek için değerlendirir.

WISC-R Zeka Testi Eğitimi Sertifikası almak isteyen kişiler, genellikle bu testin kullanımıyla ilgili resmi bir eğitim programına katılırlar. Bu programlar, WISC-R testinin nasıl uygulanacağı, sonuçların nasıl yorumlanacağı, test edilen çocuklarla nasıl etkileşimde bulunulacağı gibi konuları kapsar. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara WISC-R Zeka Testi Eğitimi Sertifikası verilir.

DETAYLI BİLGİ

 

 

2) TONI 4 ZEKA TESTİ EĞİTİMİ

TONI-4 (Test of Nonverbal Intelligence) Zeka Testi Eğitimi Sertifikası, TONI-4 adı verilen bir zeka testinin kullanımı ve yorumlanması konusunda kişilere verilen resmi bir belgedir. TONI-4, sözel olmayan (non-verbal) bir zeka testidir ve genellikle dil becerileri ya da kültürel faktörlerin etkisi olmadan bilişsel yetenekleri ölçmek amacıyla kullanılır.

Bu test, yaş grubu, dil veya kültürel farklılıklar gözetilmeksizin bireylerin bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Testteki görevler, şekilleri dikkatlice gözlemlemeyi, mantıksal düşünme yeteneklerini kullanmayı ve problemleri çözmeyi gerektirir.

DETAYLI BİLGİ

 

 

3) OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

“Objektif Testler Eğitimi Sertifikası” genellikle eğitim, psikoloji veya ilgili alanlarda çalışan profesyonellere, objektif testlerin kullanımı ve yorumlanması konusunda yetkinlik kazandıklarını belgeleyen bir sertifikadır.

Objektif testler, genellikle belirli bir standart prosedürü takip eden, nesnel değerlendirme araçlarıdır. Bu testler, genellikle çoktan seçmeli soruları veya belirli bir düzene göre değerlendirilen açık uçlu soruları içerir. Ölçüm sonuçları, testi uygulayan farklı kişiler tarafından değerlendirilse bile, tutarlı ve güvenilir olmalıdır.

DETAYLI BİLGİ

 

 

4) PROJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

“Projektif Testler Eğitimi Sertifikası”, projektif testlerin kullanımı ve yorumlanması konusunda eğitim almış ve bu alanda yetkinlik kazanan kişilere verilen bir belgedir. Projektif testler, kişinin bilinçaltı düşüncelerini, duygularını, motivasyonlarını ve kişilik özelliklerini anlamak için kullanılan psikolojik değerlendirme araçlarıdır. Bu testler, kişinin belirsiz veya düşük yapılandırılmış uyaranlara tepki vermesiyle ortaya çıkan yanıtları değerlendirir.

Projektif testlerin kullanımı, eğitim ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu testlerin doğru bir şekilde uygulanması ve yorumlanması için özel eğitim almak önemlidir. Projektif testlerin sonuçları, uzman kişiler tarafından dikkatlice analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır.

DETAYLI BİLGİ

 

 

5) STANFORD BİNET EĞİTİMİ

Stanford-Binet Zeka Testi, zekâ düzeyini belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir ölçüm aracıdır. Bu test, genellikle 2 ila 85 yaş arasındaki bireylerin bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için kullanılır. Stanford-Binet Zeka Testi, zekânın farklı alanlarını ölçmek için çeşitli görevler içerir ve bilişsel becerilerin yaşa göre nasıl değiştiğini değerlendirir.

Stanford-Binet Zeka Testi Eğitimi Sertifikası, bu testin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması konusunda eğitim almış kişilere verilen bir belgedir. Bu sertifikaya sahip olanlar, genellikle psikologlar, eğitim uzmanları veya diğer sağlık profesyonelleridir ve bu testi bireyler üzerinde kullanma ve sonuçları yorumlama yeteneğine sahiptirler.

DETAYLI BİLGİ

 

 

6) MMPI EĞİTİMİ

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), psikolojik değerlendirme için kullanılan yaygın bir kişilik envanteridir. MMPI, kişilik özelliklerini, psikolojik belirtileri ve ruh sağlığını ölçmek için tasarlanmış bir testtir. Bu test, klinik ayarlamalar, psikolojik bozuklukların tanımlanması, kişilik yapıları ve diğer psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

MMPI Eğitimi Sertifikası, MMPI’nin uygulanması, yorumlanması ve sonuçlarının etkili bir şekilde kullanılması konusunda eğitim almış kişilere verilen bir belgedir. Bu sertifikaya sahip olanlar, genellikle psikologlar, klinik psikologlar, terapistler veya diğer ruh sağlığı uzmanlarıdır.

DETAYLI BİLGİ

 

 

7) DİKKAT TESTLERİ EĞİTİMİ

Dikkat testleri eğitimi sertifikası, bireylerin dikkat ölçüm araçlarını kullanma ve sonuçları yorumlama konusunda yetkinlik kazandıklarını belgeleyen bir sertifikadır. Dikkat testleri, bireylerin dikkat kapasitesini, odaklanma yeteneklerini, dikkat dağılması yaşama eğilimini ve diğer dikkatle ilgili faktörleri değerlendirmek için kullanılan ölçüm araçlarıdır.

Bu tür sertifikalar, psikologlar, öğretmenler, özel eğitim uzmanları ve diğer sağlık veya eğitim profesyonelleri için önemlidir. Dikkat testlerini doğru bir şekilde uygulama ve sonuçları etkili bir şekilde yorumlama becerisi, bireylerin öğrencilerin veya danışanların dikkatle ilgili ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına ve uygun destek veya müdahaleleri planlamalarına yardımcı olur.

DETAYLI BİLGİ

 

8) ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİMİ

“Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Sertifikası”, çocukların gelişimsel, duygusal, zihinsel ve davranışsal özelliklerini değerlendirmek için kullanılan testleri uygulama ve sonuçları yorumlama yeteneğini belgeleyen bir sertifikadır. Bu testler, çocukların özel gereksinimlerini belirlemede, öğrenme güçlüklerini tanımlamada, psikososyal zorlukları değerlendirmede ve uygun müdahaleleri planlamada önemli bir rol oynar.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi genellikle psikologlar, özel eğitim uzmanları, pedagoglar, çocuk gelişimi uzmanları, okul rehberlik uzmanları gibi profesyonellere yöneliktir. Bu eğitim programları, çeşitli yaş gruplarındaki çocuklar için kullanılan değerlendirme araçlarını öğretir. Programlar genellikle testlerin nasıl uygulanacağı, sonuçların nasıl yorumlanacağı, testlerin güvenilirliği ve geçerliliği hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, eğitim programları genellikle etik kurallar, testlerin kültürel ve dil farklılıklarını nasıl göz önünde bulunduracağı ve sonuçları ailelere ve ilgili profesyonellere nasıl ileteceği gibi konuları da ele alır.

DETAYLI BİLGİ

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Muhteşem Psikolojik Testler Paketi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Muhteşem Psikolojik Testler Paketi

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM