fbpx

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri Eğitimi Uluslararası Psikoterapi Derneği Onaylı Uzaktan Eğitim. İş Bulun, İşinizde Yükselin ve Öz geçmişinize Güç Katın. İnternet sitemizden kursumuza online olarak başvur. Dilediğin yerden izle, internetten sınava gir. Uluslararası Psikoterapi Derneği Onaylı Sertifikanız adresinize gelsin. Hemen Ara…+90 535 476 37 12

Dernek Onaylı Sertifika

 • Katılım Ön Koşulu : Yok
 • Eğitim Süresi : 1 ay
 • Eğitim Saati : Test Eğitimi
 • Eğitim Türü : Uzaktan Eğitim
 • Eğitime Ulaşım : 7/24 sürekli (Asenkron)
 • Sertifika Sınav Durumu : Var
 • Sınav Uygulama Şekli : Uzaktan Eğitim 
 • Sertifika Sınav Türü : Çoktan Seçmeli Test
 • Sertifika Sınav Soru Sayısı : 10
 • Sertifika Sınavı Başarı Puanı : min. 50 puan (5 doğru cevap)
 • Sertifika Sınav Hakkı : 5
 • Sertifika Veren Kurum : Anlaşmalı Üniversite
 • Sertifika Kapsam ve Geçerlilik Süresi : Uluslararası ve Ömür Boyu
 • Gönderilecek Belgeler : Anlaşmalı Üniversite Onaylı Sertifika

ÜCRET VE ÖDEME

 • Eğitim Ücreti : Eğitim, Sertifika ve KDV dahildir.
 • Kargo Bedeli : Ücretli
 • Ödeme Seçenekleri : Nakit / Havale / EFT / Bankamatik / Kredi Kartı
 • Kredi Kartına : 9 Taksit imkanı

 

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) Hakkında

 • Öğrenme güçlüğü tanı envanteri (ÖGTE) uygulama yaşı: 8 yaş – 0 ay ile 17 yaş -11 ay
 • Öğrenme güçlüğü tanı envanteri (ÖGTE) Test Süresi: 10-20 dakika
 • Öğrenme güçlüğü tanı envanteri (ÖGTE) Uygulama: Bireysel

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) olarak dilimize kazandırılan anketin orijinal ismi Learning Disabilities Diagnostic Inventory (LDDI)’dır.

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE), geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş altı adet bağımsız ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçeklerin tanımlarında belirtilen; Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma, Matematik ve Muhakeme alanlarının her birisi ABD Eğitim Bakanlığı ve Öğrenme Güçlükleri Ulusal Birleşik Komite tarafından tanınmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nden, Donald D. Hammill ve Brian R. Bryant isimli akademisyenlerin öncülüğünde oluşturulmuş, Çocuklarda ve Ergenlerde İçsel İşlem Bozukluklarının Tanısında Bir Yöntem ön başlığı ile yayınlanarak, 1998 yılından itibaren kullanılmaya başlanmış bir envanterdir.

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) Eğitiminin Amacı

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)  eğitimin amacı katılımcılara, öğrenme güçlüğünün tanılama aşamalarını sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri ve öğrenme güçlüğünün daha çok hangi alanda olduğunun tespit edilerek, doğru yönlendirmenin yapılmasını kolaylaştırmaktır

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE), psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, özel eğitim uzmanı, konuşma dili patologları ve diğer mesleki uzmanların 8 ile 18 yaşları arasındaki öğrencilerde içsel işlem bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini tanımlamalarına yardımcı olması için hazırlanmış bir derecelendirme ölçeğidir.

Öğrenme güçlüğünün okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı oldukça fazla olmasına rağmen, ülkemizde tanılama dokümanlarındaki yetersizlik bu durumun üstünün örtülü olmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı eğitimi almak önemlidir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) Nedir?

Öğrenme güçlüğü; çocuğun okuma-yazma, matematik-aritmetik beceriler, konuşma dinleme, akıl yürütme yeteneğini kazanma ve kullanabilmesinde yaşadığı zorluk olarak tanımlanır. 1975 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan ilk tanımına göre özgül öğrenme güçlüğü “yazılı ve sözlü dili anlama ve kullanmada temel olan bir veya daha fazla psikolojik sürecin etkilenmesiyle ortaya çıkan dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma ve matematiksel hesaplamalar yapmadaki güçlüklerdir”

Öğrenme güçlüğü terimi ilk kez 1962 yılında Kirk tarafından konuşma, dil, okuma yazma, imla, aritmetik alanların birinin ya da birden fazlasının gelişiminde gerilik, bozulma hali olarak tanımlanmıştır. Öğrenme güçlüğü daha çok okuma-yazma becerilerinde bozukluk olarak görülür.

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)’nde her bir ölçek 15 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler öğrenme güçlüğü ile ilgili özellikle literatür kısmında öğrenme güçlüğünün nöropsikolojik özelliklerine odaklanan teorik yazılardan ve uygulama çalışmalarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi sonucunda üretilmiştir. Davranışların uygunluğu alanında uzman olan ve alanında araştırma yapmış olan anket uzmanları tarafından onaylanmıştır.

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) sadece bireylerin öğrenme güçlüğünün tespit edilmesinde profesyonellere yardımcı olması için hazırlanmıştır. Bu durum bir yetenek ya da başarı ölçütü değildir (Örnek: Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) öğrencilerin ne kadar iyi ya da kötü yazdıkları, okudukları, konuştukları vb. hakkında bilgi sağlamayacaktır). Bunun yerine, Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) öğrencilerin sahip oldukları becerilerde (okuma, yazma) bireysel olarak hangi alanlarda (disgrafi) zorluk yaşadıkları hakkında bilgi sağlayacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri (örneklemin) de okul çağındaki çocukların % 15’inde öğrenme güçlüğü olduğu varsayılmaktadır. % 15’lik oranın % 90’lık bölümü de okuma güçlüğü olarak belirlenmiştir.

Öğrenme güçlüğünün okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı oldukça fazla olmasına rağmen, ülkemizde tanılama dokümanlarındaki yetersizlik bu durumun üstünün örtülü olmasına sebep olmakta veya muhakeme (akıl yürütme) bozukluklarını mental retardasyon gibi yanlış tanılama yapılmaktadır.

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖGTE) Çeşitleri Nelerdir?

Öğrenme güçlüğüokuma güçlüğü, yazma güçlüğü ve aritmetik güçlük olarak üç grupta ele alınır.

Okuma Güçlüğü ( Disleksi ): En belirgin özelliği harfler ve kelimelerin karıştırılması ve tersten algılanmasıdır. Sözcükleri tanıyabilmelerine rağmen sesleri birleştirmekte güçlük yaşarlar. Okuma ve konuşmada zorluk yaşarlar. Okuma da yaşıtlarına göre daha geriden takip ederler. Bu yüzden sıklıkla ilkokula başladıktan sonra fark edilirler.

Yazma Güçlüğü ( Disgrafi ): Sınıftaki yaşıtlarına göre yazması yavaştır, harf, hece, noktalama, gramer yanlışları yapar. Yazı yazarken boşluk bırakmaz veya bir kelimeyi birkaç parçaya bölerek yazar. Çoğunlukla ünlü harfleri atlarlar, ünsüzleri tersine çevirirler. Düzensiz bir yazıları vardır.

Aritmetik (Matematik) Güçlüğü:( Diskalkuli ): Dört işlemi yapmakta zorlanır, problemin çözümüne gitmekte sıkıntı çekerler. Yavaştırlar, parmakla sayarlar. Aritmetikte kullanılan bazı sembol, işaret, terimleri anlamakta güçlük çeker veya karıştırırlar. Çarpım tablosunu ezberlemekte de zorluk yaşarlar.

Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuklar bütün bunların yanı sıra; ev ödevi yapma alışkanlığı, yön kavramları, zamana ilişkin kavramlar, sıraya dizme, sözel ifade, motor beceriler dediğimiz top oynama kaşık-çatal kullanma, makas kullanma gibi becerilerde de yaşıtlarına göre geri kalmaktadırlar.

Öğrenme Güçlüğü İle İlgili Yapılan Araştırmalarda disleksi üzerine yoğunlaşmaktadır. Sebebi, disleksinin diğer grup öğrenme güçlüklerine göre daha yaygın olması ve başarıyı daha çok etkilemesidir. Araştırmalar öğrenme güçlüğünün erkek çocuklarda daha sık rastlandığı görülmüştür.

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖGTE) Eğitimine Kimler Katılabilir?

Psikiyatrisler, Psikolog, Psikolojik Danışman, Özel Eğitim Öğretmenleri ve Uzmanları, Konuşma Dili Patologları, Rehber Öğretmenler,  Zihinsel Engelliler Öğretmeni, Aile Danışmanları, Üstün Zekalılar Öğretmenleri, Sınıf Öğretmeni, Okul Öncesi Öğretmenleri, Çocuk Gelişimi Öğretmeni ve bu bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile benzer türde özel öğrenme güçlüğü tanısının nasıl kullanılacağı konusunda nicel ve nitel bilgileri yorumlayabilecek olan uygulayıcılar bu envanteri kullanabilirler.

Uygulayıcı sırasıyla derecelendirmeyi kimin yapacağını belirleyecek; derecelendirmenin düzgün bir şekilde yapıldığından emin olacak; sonuçları yorumlayarak paylaşacak ve tanı koyma, sınıflandırma ya da yerleşim kararları alacaktır.

Uygulayıcı kişi bireysel değerlendirmeyle yakından çalışır ve iyi bir dinleme, konuşma, okuma, yazma, matematik ve mantık bilgisine sahiptir. Genellikle hakem kişi maddelerin derecelendirmesinde öğrenciyi yakından tanıyan bir öğretmen, iyileştirici eğitim öğretmeni, konuşma dili patoloğu ya da diğer ilgili alanlarda uzmandır.

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖGTE) Eğitim İçeriği
 • Öğrenme Güçlüğü Nedir?
 • Öğrenme Güçlüğünün Çeşitleri Nelerdir? (disleksi, discalculi, disgrafi)
 • Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) kullanımı
 • Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) uygulanışı
 • Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) puanlanması
 • Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) yorumlanması
 • Örnek Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) uygulanışı
 • Öğrenme güçlüğünü tanılama da diğer testler

1. Görsel öğrenme güçlüğü testi

 • Alfabe, gün ve ayları yazma
 • Tahtaya bakarak yazma
 • Sözcük eşleştirme

2. İşitsel öğrenme güçlüğü testi

 • Duyduğunu yazma
 • Kafiyeleme
 • Sözlü kelimelerle yazılı kelimeleri eşleştirme
 • İlk ve son harflerini yazma
 • Kelimenin ilk iki harfini yazma
 • Kelimenin son iki harfini yazma
 • Dikte yazım: (yazdırma)

3. Yazma öğrenme güçlüğü (disgrafi) testi

4. Matematik öğrenme güçlüğü(diskalkuli) testi

 Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile internet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim Videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleye bilirsiniz.
 • Eğitim Videolarını tamamladıktan sonra Sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücret almadan tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınav da başarılı olan kursiyerlerin Sertifikaları, 1 ay içerisinde belirlemiş oldukları adrese gönderilmektedir.

WhatsApp İletişim

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM