Adana – Türkmenbaşı Robotik Kodlama Atölyesi

Adana - Türkmenbaşı Robotik Kodlama Atölyesi

Adana – Türkmenbaşı Robotik ve Kodlama Atölyemiz ile gelecek nesillerin tüketen değil üreten Türkiye olması yolunda ilk adımı atmış bulunmaktayız. Atölyemizdeki eğitimler sonunda her birey robotik ve kodlama alanında bir fikri olacaktır. Yaşamını üretken bir birey olarak devam edecek ve ülkemizin geleceğine imzası olan bireyler olma yolunda adımlarını atmış olacaklar.

Robotik, robot ve kodlama tanımları eğitimlerini alacak olan çocuklarımız hayatlarında problemleri çözme, neden sonuç kurma, olay ve olguların sistematiğini kavrayacaklar.

Adana – Türkmenbaşı’nda Robotik ve Kodlamayı Tanıyalım

Robotik; makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan bir ortak çalışma alanıdır. Mekanizmaların tasarımı, elektronik donanımların eklenmesi, dijital ortamda kontrollerinin sağlanması ve belirli ortamlarda belirli koşullara göre çalışmaları baz alır. Bu alan makine, bilgisayar, yazılım, kontrol ve otomasyon, uzay ve havacılık, elektrik-elektronik gibi birçok mühendislik disiplinini bir arada toplamaktadır.

Robot; Sensörleri ile çevresini algılayan, algıladıklarını yorumlayan, karar veren, verdiği kararı bir çıkış sinyali ile üreten aygıtlardır. Adana – Türkmenbaşı Robotik ve Kodlama Atölyesi olarak çocuklarımıza robotların bu çıkış sinyalini bir motor, LED veya herhangi bir aktüatör ile verebileceğini öğretecek ve uygulatacağız.

21. yüzyıl becerilerinden kodlama ile çocuklar  problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi öğrenirler. Analitik, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi, çözüm önerileri sunabilme becerileri kazanırlar. Algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzende gerçekleştiğini, düzen olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar.

Kodlama bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim olduğunu Adana – Türkmenbaşı Robotik ve Kodlama Atölyesi tüm öğrencilerine öğretmeyi amaçlamaktadır.

Adana – Türkmenbaşı Robotik ve Kodlama Atölyesinin Amacı

Robotik biliminin hızla ilerlemesi ve dünyamızın dijitalleşmesiyle çocukların robotik sistemleri ve programlamayı öğrenebilmeleri için robotik ve kodlama eğitimleri verilmektedir. Dünyada ve son yıllarda ülkemizde birçok okulda ve özel eğitim kurumu STEM (Fen Bilimleri-Teknoloji-Mühendislik-Sanat-Matematik) eğitim programları uygulamaktadır. Öğrencilerin analitik düşünme kabiliyetlerini geliştirmek ve erken yaşta mühendisliğe karşı ilgi duymalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Çocukların motor becerilerinin gelişimi, mekanik düzeneklerin nasıl çalıştığını keşfedebilmelerini ve parçaları söküp takarak montaj yapabilmeleri için birçok robotik setler üretilmektedir. Bu ürünler eğitici olmalarının yanında öğrencilerin keyifli vakit geçirebilecekleri bir hobi olma özelliği de taşımaktadır.

Algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi çağımızın becerilerinin önemini fark eden nesiller yetiştirmek amaçlanmaktadır. ABD, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Güney Kore, İsrail gibi ülkeler 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri kazandırmak amacıyla müfredatlarına kodlama dersini eklemişlerdir.

Adana – Türkmenbaşı Robotik ve Kodlama Atölyesinin Kazanımları

 • Algoritma kurma ve kurulan algoritmayı kodlama
 • Hesaplamalı düşünme temelinde analitik düşünebilme
 • Programlı ve değişkenleri dikkate alarak işlemler yapabilme
 • Problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşma
 • Olaylara ve problemlere farklı bakış açılarıyla bakabilme
 • Sistemli ve yaratıcı düşünebilme
 • Gerçek bir programlama dilini öğrenme kazanımları elde ederler.
 • Kodlama ile çocuklar yaratıcı düşünmeyi, hayal kurmayı, planlamayı, takım çalışmasını öğrenmektedir. Bununla beraber yazılım, donanım ve elektroniğin kendilerine uygun olup olmadığı konusunda aileleri ile birlikte karar verme imkanlarına sahip olurlar.

Adana – Türkmenbaşı Robotik Kodlama Atölyesi ile;

Ne Yapıyoruz?

Geleceğin dünyasında başarılı birer birey olabilmeleri için çocuklarınıza bir kapı açtık. Kodlama diline eğlenceli bir giriş yapmaları, geleceğin dünyasında kendi yerlerini sağlam bir şekilde almaları için… Size iyi bir başlangıç teklif ediyoruz. Çağdaş bir yaklaşımla takım çalışmasını ve proje bilincini aşılıyoruz. Zaten içlerinde olan yetenekleri teknolojiden ilham alarak gün yüzüne çıkarıyoruz.

Neden Yapıyoruz ?

Çocuklarımız, bize verilen emanetlerdir. Donanımlı, hayatın içinde olan ayakları üzerinde güçlü duran bireyler yetiştirmek için çocuklarımıza bu şansı vermeliyiz. 

Nasıl yapıyoruz ?

Doc. Arduino, Mbot setleri ile çocuklarımızın hayallerindeki oyuncakları tasarlama yolunu öğreterek bizden daha yaratıcı olduklarını göstermelerine imkan veriyoruz. Adana – Türkmenbaşı Robotik ve Kodlama Atölyesinde Arduino ile elektroniğin ve robotik dünyasının kapılarını aralıyoruz.

Adana – Türkmenbaşı Robotik ve Kodlama Atölyemiz ile çocuklar teorik ve pratik bilgiler beraber alırlar. Tasarım ve planlama yapabilme, uygulayabilme, hayata geçirme süreçleri ile ilgili becerileri gelişir ve bunu eğlenerek yapar.

Öğrencilerin seviyelerine, ilgi alanlarına göre veliler ile yapılan görüşme sonucu planlama yapılmaktadır. Atölye sırasında kazanılacak yetenekler belirtilmekte ve atölye sonrası yapılan değerlendirme ile faydalar ölçülmektedir.

Adana – Türkmenbaşı Robotik ve Kodlama Atölyesi Olarak Diyoruz ki;

 • Tüketen olma, düşün-tasarla-üret
 • Bozulunca atma, tamir et, başka amaçla kullan, değerlendir
 • Yeni şeyler öğren, öğret, paylaş
 • Ezberleyerek değil, anlayarak yap ve deneyimle
 • Teknolojiyi tüketen değil, üreten ve üretmek için kullanan ol,
 • Her şeyi verildiği ya da söylendiği gibi aynen kabul etme, sorgula-araştır-sebebini öğren
 • Çalış, kendine güven, yapabileceğine inan ve HAREKETE GEÇ.

Çocuklarınızın ilgi duydukları, merak ettikleri çalışmaları deneyerek, üreterek öğrenmeleri için Sizde Adana – Türkmenbaşı Robotik ve Kodlama Atölyemizi Ziyaret edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir