Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Sertifikası

Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifikası

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Sertifikası ; Günümüzde dünyada bilimsel olarak kabul gören en etkili terapi yöntemi bilişsel davranışçı terapidir. Bu terapi ile birçok psikolojik sorunda danışanınıza uygun terapi teknikleri uygulayabilir ve içinde bulundukları duruma çözüm sağlayabilirsiniz.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT); Kişinin psikolojik sorunları ile ilişkili ya da onları sürdüren düşünce, duygu ve davranışlarını hedef alarak iyileşme sağlamayı amaçlayan bir psikoterapi ekolüdür. Bu ekolün davranışçı kısmı kişinin gözlemlenebilen uyumsuz davranışlarını belirleyip ona çeşitli terapi teknikleri aracılığıyla daha uyumlu davranışlar kazandırmayı hedefler. BDT’nin bilişsel kısmı ise kişinin zihinsel süreçlerini ele alır. Terapide kişilerin kendilerinde zorlayıcı duygular yaratan ve onları uyumsuz davranışlara iten düşünceleri belirlenerek onlara çeşitli terapi teknikleri aracılığıyla daha nesnel, gerçekçi düşünme yetisi kazandırılır. Bu düşünce ve davranış değişikliği sayesinde kişinin hissetmekten sıkıntı dile getirdiği korku, kaygı, üzüntü, öfke, acı, utanç gibi olumsuz duygularında ve zamanla psikolojik sorunlarında azalma olur.

Bilişsel davranışçı terapi, yanlış veya olumsuz düşüncelerin farkına varmanıza yardımcı olur, böylece zorlu durumları daha net görebilir ve bunlara daha etkili bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

Uygulamalı bilişsel davranışçı terapi eğitimi ile katılımcıların bilişsel davranışçı terapi örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, duyguları olumlu etkilemeye dayalı, düşünceleri değiştirmeye odaklanan kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. Şimdiki zamana odaklanır.

Danışanın, terapiste başvurduğu dönemdeki sorunlarından yola çıkar, ancak temelde, kişinin geçmişte bir olay ya da yaşanan bir süreç nedeniyle geliştirdiği mantıksız düşünce, uyum sağlamayan duygu ve davranışlarını değiştirmesini hedefler. Çünkü kişinin bugünkü rahatsızlığı, bu düşünce, duygu ve davranışlarını sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Bu terapi danışana rahatsızlık veren bilişsel çarpıtmalar ve bu çarpıtmaları destekleyen davranışların tespit edilmesi ve bunların düzeltilmesini hedefler. Fakat bu terapinin amacı danışanın tüm bilişsel çarpıtmalarını değiştirmek değil, yalnızca sorun yaratanları düzeltmektir. Bu düşüncelerin gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendirilip değiştirilmesi, duygularda ve davranışlarda düzelmelere yol açar. Daha kalıcı düzelmeler ise danışanın işlevsel olmayan temel inançlarının değiştirilmesine bağlıdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, günümüzde çok sayıda psikolojik sorunda başarı ile uygulanmaktadır. Korkular, panik atak, stres, ilişki problemleri, performans örneğin iş ya da sınav kaygısı, takıntılı davranış ya da düşünceler, yeme bozuklukları, depresyon, yas, travma sonrası stres problemleri, cinsel sorunlar gibi problemler, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin ilgi alanlarıdır. 

Bilişsel Davranışçı Terapi BDT Eğitiminin Kazanımları

 • Klinik görüşme teknikleri,
 • Bilişsel davranışçı terapi kuramı,
 • Bilişsel kuram ilkeleri,
 • Bilişsel davranışçı terapinin temelleri,
 • Bilişsel ve Davranışçı teknikler,
 • İleri BDT beceri uygulamaları,
 • Depresyon,
 • Panik bozukluk,
 • Obsesif kompülsif bozukluklar,
 • Sosyal anksiyete bozukluğu,
 • Yaygın anksiyete bozukluğu ve özgül fobi,
 • Travma sonrası stres bozukluğu,
 • Uyku ve Yeme bozuklukları,
 • Madde kullanım bozuklukları,
 • Bipolar bozukluklar,
 • Şizofreni,
 • Cinsel bozukluklar v.b zihinsel sağlık bozukluklar
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

konularında etkili sonuclar verebilen BDT eğitimine katılan kursiyerler;

 • Akıl hastalığı ile ilgili durumları yönetme,
 • Akıl hastalığı semptomlarının nüksetmesini önleme,
 • Akıl hastalığını ilaç kullanmadan tedavi etme,
 • Stresli yaşam durumlarıyla başa çıkma tekniklerini öğrenme,
 • Duyguları yönetmenin yollarını belirleme,
 • İlişki çatışmalarını çözme ve iletişim kurmanın daha iyi yollarını öğrenme,
 • Keder veya kayıplarla başa çıkma,
 • İstismar veya şiddetle ilgili duygusal travmanın üstesinden gelme,
 • Tıbbi bir hastalıkla başa çıkma,
 • Kronik fiziksel semptomları yönetme konularında teorik ve pratik terapi becerisi kazanırlar.

Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ile katılımcıların psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır. Bu eğitime katılanlar, klinik görüşme teknikleri, bilişsel davranışçı terapinin temelleri, bilişsel teknikler, davranışçı teknikler, BDT beceri uygulamaları, depresyon, panik bozukluk, obsesif kompülsif bozukluklar, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu ve özgül fobi, sınav kaygısı, travma sonrası stres bozukluğu ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konularında teorik ve pratik terapi becerisi kazanır.

Koç Eğitim Sertifika sitemiz üzerinden Bilişsel Davranışçı Terapi BDT Eğitimi Sertifikası Programına Katılmak için Hemen Ara… +90 549 599 51 49 yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi dahil olabilirsiniz.

Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir