fbpx

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme Sertifikası, genellikle araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik (inovasyon) projelerinde etkin değerlendirme yapabilmek için gereken bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik bir programdır. Bu tür bir sertifika programı, katılımcılara projelerin başarı kriterlerini değerlendirme, performans ölçütlerini belirleme ve yenilikçi çözümler geliştirme konusunda uzmanlaşma fırsatı sunar. İşte bu tür bir program hakkında genel bilgiler ve yaygın olarak işlenen konular:

Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme Sertifikası, genellikle araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik (inovasyon) projelerinde etkin değerlendirme yapabilmek için gereken bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik bir programdır. Bu tür bir sertifika programı, katılımcılara projelerin başarı kriterlerini değerlendirme, performans ölçütlerini belirleme ve yenilikçi çözümler geliştirme konusunda uzmanlaşma fırsatı sunar. İşte bu tür bir program hakkında genel bilgiler ve yaygın olarak işlenen konular:

 

Sertifika Programının Genel Yapısı

 

 1. Giriş ve Temel Kavramlar

  • Ar-Ge ve İnovasyon Nedir?
  • Ar-Ge ve İnovasyon Projelerinin Özellikleri ve Farklılıkları
  • Değerlendirme ve İzleme Kavramları
 2. Proje Yönetimi ve Değerlendirme

  • Proje Yönetim Süreçleri ve Değerlendirme Metodolojileri
  • Proje Başarı Kriterlerinin Belirlenmesi
  • Proje Performans Ölçütleri ve KPI’lar
 3. Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri

  • Ar-Ge Projelerinin Planlanması ve Yürütülmesi
  • İnovasyon Süreçleri ve Stratejileri
  • Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Teknikleri
 4. Değerlendirme Yöntemleri

  • Kalitatif ve Kantitatif Değerlendirme Yöntemleri
  • SWOT Analizi, PESTLE Analizi
  • Risk Yönetimi ve Değerlendirme
 5. Finansal Değerlendirme ve Ekonomik Analiz

  • Proje Maliyet Yönetimi
  • Yatırımın Geri Dönüşü (ROI) Hesaplamaları
  • Finansal Risk Analizi ve Yönetimi
 6. Performans ve Sonuçların Değerlendirilmesi

  • Proje İzleme ve Kontrol
  • Performans Değerlendirme Raporları
  • Sonuçların Analizi ve Geri Bildirim
 7. İnovasyon Değerlendirme Teknikleri

  • Yenilikçi Projelerde Fikir Değerlendirme
  • İnovasyon Ekosistemleri ve İşbirlikleri
  • Patent ve Fikri Mülkiyet Yönetimi

 

 

Sertifika Programının Özellikleri

 

 

 • Süre: Genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişir. Yoğunlaştırılmış veya modüler formatlarda sunulabilir.
 • Eğitim Yöntemi: Yüz yüze eğitim, online dersler veya hibrit modeller. Uygulamalı çalışmalar ve vaka analizleri içerebilir.
 • Sınavlar ve Değerlendirme: Program boyunca yapılan değerlendirmeler, proje ödevleri, ara sınavlar ve final sınavı olabilir.
 • Sertifikasyon: Başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilir.

 

 

Popüler Programlar ve Kurumlar

 

 1. Üniversiteler ve Akademik Kurumlar
  • Üniversiteler ve teknik okullar, Ar-Ge ve inovasyon değerlendirme konularında sertifika programları sunar. Örneğin, Stanford Üniversitesi, MIT, Harvard Extension School gibi prestijli kurumlar.
 2. Profesyonel Eğitim Kurumları
  • Çeşitli profesyonel eğitim ve danışmanlık firmaları, Ar-Ge ve inovasyon odaklı değerlendirme sertifikaları sunar. Örneğin, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal kuruluşlar ve uluslararası danışmanlık firmaları.
 3. Online Eğitim Platformları
  • Coursera, edX, Udemy gibi online eğitim platformları üzerinden Ar-Ge ve inovasyon değerlendirme programları bulunabilir.

 

 

Katılımcılar İçin Faydaları

 

 • Kariyer Gelişimi: Ar-Ge ve inovasyon projelerinde uzmanlaşarak kariyer fırsatlarını artırma.
 • Bilgi ve Becerilerin Artırılması: Ar-Ge ve inovasyon değerlendirme konularında

Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme Sertifikası

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM