fbpx

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İşletme Yüksek Lisans (MBA) İşletme bilimi, mal ya da hizmet üreten kurumlarda verim artışları sağlayabilmek için planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri sağlamaya yönelik bir daldır. Üretimin artmasında maddi kaynakları, insan gücünü en etkin ve en verimli şekilde kullanmak için çalışmaları planlamak ve denetlemek işletmede temel prensiptir. Hemen Ara +90 535 476 37 12

İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programı

İşletme bilimi, mal ya da hizmet üreten kurumlarda verim artışları sağlayabilmek için planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri sağlamaya yönelik bir daldır. Üretimin artmasında maddi kaynakları, insan gücünü en etkin ve en verimli şekilde kullanmak için çalışmaları planlamak ve denetlemek işletmede temel prensiptir.

2000’li yılların getirdiği müşteri odaklı, işletmelerin dinamiklerine ilişkin en güncel bilgilerle işletme eğitimini vererek, öğrencileri; takım çalışmasını benimsemiş, yaratıcı çözümler önerebilen, küresel düşüncelere sahip, işletmenin verimliliğini arttırmaya yönelik planlama, koordinasyon ve denetleme mekanizmalarını ve insan kaynaklarını en etkin şekilde kullanabilen mezunlar olarak yetiştirip; onları ulusal ve uluslararası platformda rekabet edebilen entelektüel ve profesyonel yeteneklere sahip girişimci, lider ve yönetici kadrolarına birer ideal aday haline getirmektir.

İşletme Yüksek Lisans  (MBA) Programı İçeriği

MBA -YÜKSEK LİSANS TEMEL DERSLER 

1. LİDERLİK
2.STRATEJİK YÖNETİM
3.ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
4.PAZARLAMA YÖNETİMİ
5.FİNANSAL MUHASEBE
6.İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM

YÖNETİM MBA UZMANLIK ALANI DERS PROGRAMI 

1.YÖNETİM EKONOMİSİ 
2.TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
3.MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
4.YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

ULUSLAR ARASI TİCARET MBA UZMANLIK ALANI DERS PROGRAMI 

1.ULUSLAR ARASI TİCARET YÖNETİMİ
2.LOJİSTİK YÖNETİMİ
3.ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
4.ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI 

PAZARLAMA MBA UZMANLIK ALANI DERS PROGRAMI 

1.KÜRESEL PAZARLAMA
2.HİZMET PAZARLAMASI
3.STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI 
4.SATİŞ YÖNETİMİ

FİNANS MBA UZMANLIK ALANI DERS PROGRAMI

1.FİNANSAL PİYASALAR
2.İŞLETME FİNANSMANI
3.RİSK YÖNETİMİ
4.DENETİM İLKE VE TEKNİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER MBA UZMANLIK ALANI DERS PROGRAMI

1.BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
2.İKNA KURAMLARİ
3.KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ
4.SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MBA UZMANLIK ALANI DERS PROGRAMI

1.İŞE ALIM SİSTEMİ VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ
2.EĞİTİM VE GELİŞTİRME YÖNETİMİ
3.ÜCRET YÖNETİMİ
4.KARİYER YÖNETİMİ

Derslerin sonunda bitirme tezi yazmakla mükellefsiniz.Bu programa katılabilmek için Lisans mezunu olmak ön koşuldur. Derslerimizde sınav sistemi yoktur Öğrenci söz konusu dersleri proje/ödev yazarak geçebilmektedir. 

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY

Brussels Capital University, kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University’nin online eğitime dayalı modeli İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir.

Brussels Capital University , İngiltere’nın sistematik ve başarılı eğitim sistemini online eğitim modeli ile dünya ülkelerine tanıtmak, üniversite eğitimini yerelden başlayıp globale yayarak öğrencilerini Avrupa Birliği standartlarında eğitmeyi amaçlayan kurumsal bir eğitim kurumudur.

Brussels Capital University, temsilcilik verilen ülkedeki eğitimlerin İngiltere eğitim sistemine paralel online eğitim sistemi ile kendi ülkesindeki akademisyenler tarafından verilmesini amaçlamakta, ayrıca temsilcilik verilen ülkenin akademisyenleri ve öğrencileri Brussels Capital University çatısı altında buluşarak üniversite eğitimine yeni bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir.

Brussels Capital University çok önemli sosyal sorumluluk projelerinin de sahibidir ve bu projelerin gerçekleşmesi için birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapmaktadır. Bilindiği üzere bedensel engelliler ayrıca sosyal kısıtlamalardan dolayı yükseköğrenimini tamamlayamayan önemli bir kesim ülkemizin ve dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sosyal sorunudur. Bu dezavantajlı grupların yükseköğrenimini tamamlaması bu şekilde kişisel gelişim, meslek edinme ve sosyalleşme gibi kazanımlar elde etmeleri Brussels Capital University nin temel kuruluş amaçları arasındadır.

Brussels Capital University, kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University nin online eğitime dayalı modeli Belçika başta olmak üzere Avrupa’nın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir.

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Kayıt dönemi ve kayıt için gerekli şartlar \ evraklar nelerdir?

Lisans diploması sahibi üniversite mezunları

 • Başvuru Formu (Başvuru Formu merkez tarafından gönderilecektir.)
 • Lisans diploması aslı ve fotokopisi
 • Lisans not çizelgesinin (Transkript) fotokopisi
 • Dört adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • İkametgah evrakları ile başvuruları alınacaktır.

2. Uzaktan eğitim nedir?

Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme yöntemlerine alternatif olarak hazırlanmış bir öğrenme metodudur. Bu metotta, öğrenciler için geliştirilmiş verimli programlar mevcuttur. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Böylece, öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler, mekansal değişiklik yapmadan bilişim teknolojileri aracılığıyla öğrenimlerine kolaylıkla devam edebilmektedirler.

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

3. Sınavlar ne şekilde yapılıyor?

Brussels Capital University’de sınıf geçme, sınav değil proje esasına dayanır. Öğrenciye belirli dönemlerde aldığı dersler üzerinden bir proje konusu verilir. Öğrencinin bu proje ödevleri puanlamaya tabi tutulur. Bu şekilde öğrencinin ders başarı durumu belirlenir. Bu yöntemle aynı zamanda öğrencilerin edinmiş oldukları bilgileri somut olarak kullanmaları istenir ve sağlanır.

4. Mezun olduğum takdirde YÖK denkliğim olacak mı?

Üniversite, birçok ülkede akredite edilmiş olup, T.C. kanun ve hükümlerine göre, uzaktan eğitim – Açıköğretim sisteminde ders veren bir kurum olduğu için Ülkemizde YÖK DENKLİĞİ YOKTUR.

Programa kayıt yaptıran öğrencinin mezun olduktan sonra, bireysel başvuru ile YÖK Denkliği alması için istenen evraklarla başvuru yapabilir. Ancak bu işlem bireyin kendi inisiyatifinde olduğu için kurumumuz bu konuda herhangi bir güvence vermemektedir.

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

5. Yabancı dilde eğitim veriyor musunuz?

Brussels Capital University, Türkiye’de, Türkçe eğitim vermektedir. Brussels Capital Üniversity faaliyetle olduğu A.B.D, İngiltere ve Belçika’da ise o ülkelerin geçerli resmi dillerinde eğitim verir. Ancak eğitim materyallerinde ve öğrenim kadrosundaki değişikliklerle gelecekte farklı dillerde eğitimler sunmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

6. Devam zorunluluğu var mı?

Brussels Capital University’de devam zorunluluğu yoktur. Dersler istenilen zaman aralığında çalışılabilir. Bununla beraber ders takibi yapılmaktadır; ancak bitirilmeyen dersler için öğrencilere proje verilmemektedir. Bu sebeple öğrencinin dersleri aksatmadan çalışması çok önemlidir.

7. Eğitim materyalleri nelerdir?

Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu temel materyaller, bilgisayar ve internet bağlantısıdır. Bu temel materyaller vasıtasıyla öğrenciler, Brussels Capital University tarafından yönlendirilen dersleri takip etmektedir.

8. Sınıf ya da ders tekrarı var mı?

Brussels Capital University’ nin geçme notu 70’dir. Öğrenci hazırladığı projeden en az 70 puan almak durumundadır. Yeterli notu alamadığı sürece diğer dönemin derslerini alamayacaktır. Dolayısıyla, başarısız olma durumunda öğrenci, sonraki dönem aynı dersi yeniden alacak ve yeniden ödev hazırlayacaktır.

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

9. İki yıllık mezunlar için sınavsız geçiş imkânı sunuyor musunuz?

Evet. Öğrenci o zamana kadar gördüğü derslerden muaf tutularak geçiş yapması sağlanabilir. Sınavsız geçiş yapmak isteyen öğrencilerden transkript istenir.

10. Sizden alacağım lisans diplomamı yurt dışındaki üniversitelerden tanıyan var mı?

Üniversitemizden alınan diploma uluslararası geçerliliği olan bir diplomadır. Yurt dışında benzer şekilde eğitim veren üniversitelerde geçerlidir ve bu üniversitelere master veya doktora programlarıyla ilgili başvuruda bulunabilir. Başvurulan üniversite öğrencilerin yeterliliklerine bakarak başvuruyu kabul eder veya etmeyebilir.

11. Üniversitenizde, ikinci üniversite olarak kayıt yaptırma imkânım var mı?

Evet. Özellikle herhangi bir lisans bölümünü bitirip çalışan insanlarımız, bu sayede hem okumak istedikleri başka bölümlerde öğrenip görebilecekler hem de iş hayatlarına devam edebileceklerdir.

12. İstediğim zaman kaydımı sildirme imkânım var mı?

Kayıt sildirme işlemi belli koşullar sağlandığı müddetçe mümkündür. Bu koşullar, Brussels Capital University Kayıt Sözleşmesi’nde açıkça beyan edilmiştir; ayrıca kayıt görüşmesi esnasında öğrencilere teferruatlı bir şekilde anlatılacaktır.

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

13. Brussels Capital University neden ekonomik?

Brussels Capital University, bilinçli bir tercihle kar marjını oldukça asgarilere çekmiştir.

Brussels Capital University, uzaktan eğitim metoduyla hizmet vermektedir. Uzaktan eğitimde maliyetler minimuma inmektedir. Bu durumda direkt olarak öğrencilere yansıtılmaktadır.

Brussels Capital University olarak ilk arzumuz, sosyal ve ekonomik sebeplerle okuyamayan kimselerin; ya da hâlihazırda çalışan fakat yeni bir bölüm daha okumak isteyen vatandaşlarımıza en cazip öğrenim imkânlarını sunabilmektir.

Brussels Capital University’nde öğrenci, uzaktan eğitimde, örgün eğitime harcadığı masraftan da muaf olmaktadır. Örneğin, şehir değiştirme masrafları, konaklama masrafları ve yol masrafları gibi.

14. Brussels Capital Universitesinde ödeme ve kayıt silinmesi nasıl olur?

 • Taksitlerini üst üste 3 ay ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır, 4 ay sistem tarafından otomatik olarak silinir. Fakat geçerli mazeret bildiren öğrencilerin durumu özel bir dilekçe ile ayrı değerlendirilir.
 • Kayıt yaptıran bu ödeme koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır ve kaydı silindiğinde herhangi bir hak talep edemez.
 • Eğitim ücretleri İngiltere Merkez Ofisi tarafından Euro üzerinden belirlenir. Fakat Türkiye Ofisi tarafından kur sabitlenebilir ve bu ücret üzerinden kampanya veya burs indirimleri sağlanabilir. Kayıt yapıldığı andaki kur baz alınır ve kur artışından öğrenciler etkilenmez.

15. Ödemeler Kişinin Ödeme Şartlarına Göre Değişir Mi?

Evet. Kayıt şartlarını kabul edip ödeme konusunda peşin veya taksitli ödemeler dışında kendi şahsi ekonomik durumuna göre ödeme yapacak kişilere şahsi ödeme tablosu çıkarılır. Bu muhasebe departmanı ile öğrencimizin karşılıklı varacağı uzlaşının bir ödeme protokolüne bağlanmasıyla mümkün olmaktadır. Bu durumda kişi ilk aylar çok az bir bedelle ödemeye başlayıp ardından peşin ya da toplu balon ödemeler yapabilir. Tek şart bunun önceden belirlenen bir takvime göre yapılmasıdır.

16. ÖDEME SEÇENEKLERİ VE ŞARTLARI NASILDIR?

Ödemeler, TL üzerinden tahsil edilir ve eğitim tarihinde yapılan anlaşma ile sabitlenir. Ödemelere dair muhtemel aksaklıklar konusunda tarafımızı önceden bilgilendirmeniz elbette önemlidir. Ödemelere KDV dahil olup, her ödemeniz için tarafınıza fatura verilir.

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

17. Brussels Capital Universitesinde Burs İmkânları ve Oranları nelerdir?

Üniversitemiz başarılı olan öğrencilerin yanı sıra engelli ve sosyal kısıtlılıktan dolayı yüksek öğrenim imkanı olmayan kişilere anlaşmalı olduğu ve protokol yaptığı sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla kayıt öncesi ya da öğrenim sürecinin belli dönemlerinde burs imkanı sağlamaktadır. Burs imkanı şartları ve oranlarıyla ilgili bilgi ve formu eğitim danışmanlarımızdan talep edebilirsiniz. Burs imkanı yüzde 15 ila yüzde 80 oranında değişmekte bu oranı engel durumu ve oranı ile başarı ortalaması belirlemektedir.

18. Brussels Capital Universitesinden erken mezun olunabilir mi?

Evet, erken mezun olunabilir. Bu durum kredili sistemi uyguladığımız için mümkündür. Uluslararası standartları aşmamak koşuluyla öğrencilerimiz erken mezun olabilir. Online kredili sistem örgün eğitimin hantallığını sınıfa ve öğretmene bağlılığı ortadan kaldırdığı için öğrenci merkezli ilerleme imkanı verir .Buda sizin hızınıza ve performansınıza bağlı olarak normal zamandan çok daha kısa sürede mezun olmanızı sağlar.

19. Brussels Capital Universitesinde ders işleme ve proje ödev hazırlama yöntemleri nasıldır?

Brussels capital university, global bir online eğitim kurumu olarak dersleri temel olarak teknolojik imkanları kullanarak online verir. Bunun yanı sıra bölüm ya da programa bağlı olarak nisbi oranda kendi merkez binasında örgün olarak verebilmektedir. Genel olarak otomasyon sistemi bunun yanı sıra danışman hocanın mail gönderimi ve video paylaşım sistemlerinde ders işlemede birer alternatif olarak kullanılırlar. Kimi zaman ders içerikleri pdf veya word formatıyla da öğrenciye gönderilerek derslerin hızlı ve etkin aktarılması sağlanır. Bazı bölümlerin dersleri bütün ya da parça olarak işlenecek kitapların listesinin verilmesi suretiyle işlenebilir. Buna psikoloji bölümü dersleri örnek gösterilebilir. Kimi zamanda bölüm sorumlusu ders notlarını çoğaltılması suretiyle öğrenciye aktarabilir. Brussels Capital University çok çeşitli uzaktan eğitim modüllerini bünyesinde barındırmaktadır.

20. Brussels Capital Universitesinde sınav sistemi var mıdır, alternatifi nedir?

Brussels Capital Universitesi bünyesinde hâlihazırda sınav sistemi yoktur. Sınav sistemlerinin hantallığı ve öğrenciye ciddi bir katkı sağlamadığı düşüncesi ve tecrübesi bizleri proje ödevi hazırlama yöntemini kullanmaya itmiştir. Bu yöntemde öğrencinin araştırmaya ve daha fazla öğrenmeye ittiği tecrübemizle sabittir. Proje ödevi verilen her ders için danışman hocanın belirlediği bir konuyu ödev olarak hazırlamaya dayalıdır. Ödevin sınırlarını ve çerçevesini danışman hoca belirler. Bu ödevden alınacak not ise sizin geçme notunuzu belirler. Notlar sayısal olarak değil sayısal karşılığı olan sembol olarak verilir.

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

21. Türkıye’de Brussels Capıtal Unıversıty’in hukukı durumunu açıklar mısınız?

Türkiye Brussels Capital University, YÖK yönetmelik ve kanunlarına tabi değildir. Türkiye bir Enformasyon ve kayıt bürosudur. Tüm vergi, sigorta vb. yükümlülükler ise TC. Kanunlarına göre gerçekleştirilir. Akademik ve teknik, idari kadro rektörlüğe bağlıdır.

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

22. BRUSSELS CAPITAL UNIVERSITY AVANTAJLARI NEDİR?

 • Zamandan ve mekândan bağımsız eğitim almanızı sağlar.
 • Başkasının değil sizin istediğiniz zamanda eğitim alabilme imkanınız olur.
 • Öğrenim görenin kendi öğrenim hızında eğitim alabilmesine imkan tanır.
 • Maliyet etkin bir eğitim sunar. Ucuz ve kaliteli eğitim ile barınma, taşınma, yeme-içme maliyetlerinden kurtulma imkânı sağlar
 • Konusunda uzman akademisyenlerin yönlendirmesiyle, akademik ve sosyal danışmanlık ile en doğru programı seçme imkânı sağlar.
 • Örgün öğretimden farklı olarak kaçırılan dersin sınırsız bir şekilde izlenebilmesi nedeniyle ders kaçırmak diye bir şey yoktur. Sonsuz telafi imkanı sunar.
 • Uluslararası geçerlilik ve akreditasyon sistemi ile tüm dünyada geçerli diploma almanızı sağlar.
 • İstediğiniz zamanda eğitime başlama ve bitirme imkanı sağlar.
 • Fırsat eşitliği sağlayarak aradaki duvarların kaldırılmasıyla toplumsal gelişime katkıda bulunur.
 • Tüm bireylerin eğitimden eşit bir yararlanmasını sağlar.
 • İnternet ortamının tüm avantajlarının kullanımını sağlar.
 • Bilginin devamlı güncellenerek daha kaliteli eğitimin verilmesinin önünün açılmasını sağlar.
 • Daha hızlı ve daha etkin geri bildirim imkanlarını sağlar.
 • Yüzyüze öğrenme imkânı bulunmayan öğrencilere erişilmesi imkanını sağlar.
 • Daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle eğitimde kalitenin artmasını sağlar.
 • Sağlanan teknolojik gelişmeler ve imkânlar nedeniyle eğitimin daha kolay ve hızlı transfer edilerek eğitimin sürdürülebilir olmasını sağlar.Bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve mevcut eğitim sisteminin bunu karşılayamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek, bireysel, bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin yapılabilmesini sağlar.
 • Geleneksel eğitim uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni seçenekler yaratılmasına imkan verir.
 • Mevcut eğitimin dışında kalan bireylere eğitim olanağı yaratan yeni modeller oluşturur.
 • Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimciler aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sağlar
 • Psikolojik sorunlar yaşayan öğrencilere(örneğin sosyal fobi) rahatlık sağlayarak eğitimlerini tamamlama fırsatı sunar.
 • Multimedya öğeler ve teknolojik imkânlar sayesinde öğrencilerin zengin ve kolay kullanılabilen içeriklerle öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar.
 • Eğitimini Tamamlayamamış Yöneticiler İçin Yüksek Lisans ve Doktora imkanı sağlar.
 • ALES belgesi olmayanlar için Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başlama imkanı sağlar.
 • Yaşam Boyu Öğrenme fırsatları sunar.
 • İhtiyaç Anında Öğrenme ile daha kalıcı öğrenebilme fırsatları sunar.
 • Yer ve şartlara göre ayarlanan öğrenme imkanı ile daha kalıcı öğrenebilme imkanı sunar.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

WhatsApp İletişim

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programı

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM