Etiket Arşivleri: online yaratıcı drama eğitimi

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası Nereden Alınır?

yaratıcı drama eğitmenliği sertifikası

Yaratıcı drama herhangi bir konuda doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanılarak birikimlerden ve yaşantılardan yola çıkılarak canlandırılmalar yapılmasıdır. Yaratıcı Drama Eğitimi ile bireyler normal yaşantılarının ya da yaşamış oldukları bir olayın aslında dramanın konusu olduğunu ve bunun şekillendiğini çok rahatlıkla göreceklerdir. Yaratıcı Drama Eğitimi ile içine kapanık çocukların kendilerini anlatabilmelerinde en büyük yardımcıdır. Tiyatroya ya […]

En Uygun Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programı

yaratıcı drama eğitmenliği sertifikası

Çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirerek ve oyun yoluyla bu özelliklerini ve düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan en etkili öğrenme şeklidir. Çocuklar da aynı yetişkinlerin yaşadığı dünyayı yaşamaktadırlar. Çocukları da yetişkinler gibi duygu, düşünce ve belli bir tarzları vardır. Ve çevresindeki bireyleri örnek olarak görürler. Oysaki çocuklar yetişkinlerden çok yaşam konusun da deneyime ihtiyaçları vardır. […]

En İyi Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programı

Yaratıcı Drama Formatörlük Sertifikası

Yaratıcı drama; kurumsal ve uygulamalı çalışmalarıyla sürdürülen bir grup etkinliği, bireysel ve grupla geçirile gelen yaşantıların oluşturulduğu süreçler bütünüdür. Bu bütünde kurallar içindeki sonsuz özgürlüklerle yeni yaşantılar oluşturma, dramatik öğelerin ise koşulmasıyla gerçekleştirilen eylem ve çatışmalar üzerinde kurgulanan rol oynamalardır. Yaratıcı Drama Eğitimi öğrenme ve sosyalleşmenin yanında bireyin kendine olan güven ve saygısını da geliştirmektedir. […]

Yaratıcı Drama Eğitiminin Amaçları Nelerdir?

Yaratıcı Drama Eğitiminin kullanıldığı alanlar okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabileceği yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar arasında eğitim bilimleri, sosyal hizmetler, psikolojik danışma ve rehberlik, engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda ve çocuğun olduğu her alanda kullanılmaktadır. Yaratıcı dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek değildir. Ama drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir […]

Yaratıcı Drama Eğitimi Nedir?

Yaratıcı Drama Liderliği Sertifikası

Çocuklar için oyun alanlarının azalması kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamlarının varlığının olmaması çocukların arkadaşları ile zaman geçirme ve aktivitler yapma olanakları da düşüyor. Doğal ortamlardan faydalanmaları gerekli yaşlarda bilgisayar, telefon gibi elektronik aletlerin en büyük kullanıcıları oluyorlar. Çocukların sosyal becerilerini, yaratıcılığını, iletişim, ifade ve doğaçlama becerilerinin gelişmesi için yaratıcı dramaya olan ihtiyaç artmaktadır. Yaratıcı Drama […]