Yozgat Psikolojik Resim Testleri Eğitimi Sertifikası

Yozgat

Yozgat Psikolojik Resim Testleri Eğitimi Sertifika programı; Çocukların resimleri, çocukların davranışsal, psikolojik ve fizyolojik gelişmelerini izlemek açısından önemli bir veri olarak değerlendirilmektedir

Psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak ve çocukla yürütülen çalışmalarda teşhis ve tedaviye yön vermek açısından çocuk resminin kullanımını açıklamaktadır. Çocuk resmindeki önemli belirtilerin uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade etmek ve resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları anlatmaktır.

Resim, çocuğun iç dünyasını dışarı yansıtan bir iletişim aracıdır. Resim, çocuğun dışarı yansıtamadığı duygularının dilidir. Resim, çocuğun kişiler arası iletişim, sorun çözme becerisini yansıtır. Yozgat Psikolojik Resim Testleri Eğitimi ile çocuk resimlerini yorumlamayı öğrenirsiniz.

Resim çocuğu tanımamızı, neler hissettiğini, neler yaşadığını, duygularını düşüncelerini, aileye ve sosyal çevreye bakış açısı hakkında konusunda bize oldukça önemli ipuçları verir.

Yozgat Psikolojik Resim Testleri Eğitimi Sertifika Programının Amacı

  • Çocuğun çizmiş olduğu resim aracılığıyla çocuğu tanımak, anlamak ve duygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olma
  • Çocukların serbest çizmiş oldukları resimler, iç dünyalarını yansıtıyor olması sebebiyle iyi analiz edildiklerinde çocuklar ve onların gelişimleri hakkında önemli bilgileri sahip olunur
  • Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi ile çocuğun çizmiş olduğu resimleri, projektif testler aracılıyla değerlendirme ve analiz edebilme beceriniz gelişecektir.
  • Çocukların çizmiş oldukları resimleri “resim” deyip geçmemek gerekir. Çocuklar çizmiş oldukları resimler aracılıyla bize birçok şey anlatırlar.

Örneğin; bazı çocuklar aile üyelerini düz bir çizgi üzerine çizer, bazı çocuklar sayfayı ortadan ikiye bölmüşçesine sağ tarafa bir aile üyesini, sol tarafa diğer aile üyesini, kendisini ortaya ya da hiç çizmeyebilir. Resim orta kısmına ev ağaç gibi bir figür yerleştirebilir. Aslında çizilen her bir figür, çizgiler, nesneler bize birçok şey anlatır. Yozgat Psikolojik Resim Testleri Sertifika Programını başarıyla bitirerek sertifika almaya hak kazanan kursiyerler resimleri yorumlama bilgi ve becerisine sahip olacaklardır. 

Yozgat Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri sayesinde, çocukların çizmiş oldukları resimlerin, kağıda yerleştirme şekline göre, sayfayı kullanış biçimine göre, yer yön şekline, mekan perspektif, orantı, renkler, realizm açısından, resmin içeriğine göre ve birçok resim özellikleri sayesinde bir resmi analiz ediyor olacaksınız.

Yozgat Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Sertifika Eğitimi, kişilerin olaylara ve çocuklara bakış açısını değiştirir. Bu eğitimi alan kişiler çocuklarla daha kolay bir şekilde iletişim kurarak onların duygu ve düşüncelerini daha kolay bir şekilde anlar.

Yozgat Psikolojik Resim Testleri Sertifikası İle İstihdam Alanları 

Koç Eğitim Sertifika sitemizden Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri Sertifika programına katılarak, sertifika almaya hak kazanan kursiyerler,

  • Yozgat’da Ana okulları ve kreşlerde,
  • Yozgat’da Psikolojik danışmanlık merkezlerinde,
  • Yozgat’da Aile danışma merkezlerinde,
  • Yozgat’da Özel eğitim merkezlerinde,
  • Yozgat’da Hastane gibi kurumlarda bu eğitim ve sertifikayı kullanarak resimler aracılıyla çocuğu tanıma, anlama, yorumlama bilgi ve becerisine sahip olur.

Yozgat Psikolojik Resim Testleri Eğitimi Sertifika Programına Uzaktan Eğitim Sistemiyle Katılmak İçin Hemen Ara… +90 549 599 51 49  yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitime dahil olabilirsiniz.

Psikopedagoji Açıdan Çocuk Resimleri Analizi Eğitimi Sertifikası

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir