Kategori Arşivleri: Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi

En Uygun Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Sertifika Programı

Dil ve Konuşma Bozuklukları Sertifikası

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi ile kişinin konuşulanları anlamasını kendini doğru ifade edememesi gibi sorunları ifade etmeyi sağlayabilecek bir eğitim programıdır. Dil ve konuşma iki farklı kavramdır. Öncelikle bu kavramların farklılığını bilmeliyiz ve ona göre bir yol izlemeliyiz. Aynı zamanda dil ve konuşma da ki bozukluklarda birbirinden farklıdır. Bir kişinin diğer bir kişiyi anlamakta zorluk […]

Dil ve Konuşma Bozuklukları Sertifika Programı

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi

Konuşma; kişinin kendisi ve çevresiyle dengeli ilişki kurmasına ve bu ilişkiyi sürdürmesine yarayan en etkili iletişim aracıdır. Kişinin günlük hayatını kolaylaştırmakla birlikte kendisini doğru ve anlaşılır bir şekilde ifade edebildiği için psikolojik olarakta rahat ve mutlu hissetmesini sağlamaktadır. Gündelik hayatımızın çoğunu konuşarak, konuşmasak bile konuşanı dinleyerek geçirmekteyiz. Bu noktada bile dil ve konuşmanın hayatımızdaki yeri […]

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitiminin Önemi

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi

Dil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme ve sosyal hayatı paylaşmalarındaki olmazsa olmazlarıdır. Bireyler doğumundan ölümüne kadar olan süre zarfında çevresinde olan biteni anlamaya, istek ve ihtiyaçlarını ifade etmeye çalışırken dili kullanmaktadırlar. Konuşma ise;  dili kullanarak sözlü iletişim kurma yöntemidir. Yani demek istediğimiz; dil sözlü olan ve olmayan, kültürle de bağlı çok geniş bir kapsama […]

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Nedir?

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi

İnsanlar sürekli gelişen ve değişen varlıklardır. Bu gelişim çocukluk döneminde daha fazladır. Bunun sebebi ise; çocuk gelişimdeyken her alanında farklılık göstermesidir. Her çocuğun; yürüme, konuşma, tuvalet eğitimi, öz bakım becerileri gibi alanlarda gelişimi birbirinden farklıdır.  Ortalama çocukların 1 yada 2 yaşını doldurduğu zaman konuşması beklenir. 2 yaşını doldurmuş fakat konuşmaya yönelik herhangi bir durum gözlemlenmediyse […]

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimine Kimler Katılabilir?

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi ile dil ve konuşma bozukluğu teşhisini koyabilen, terapi ile tedavisi mümkün çocuklarımızın rehabilitasyonunu sağlayan ve dil ve konuşma bozukluklarının önlenmesi için çalışma yapabilecek ya da nöroloji temelli sorunlarda uzman doktoruna yönlendirebilen dil ve konuşma terapisti yetiştirmek hedeflenmektedir. Peki Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimine kimler katılabilir, gelin hep birlikte inceleyelim;  Dil […]

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimin Amacı

Dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının öncelikle önlenmesi, gerçekleştikten sonra ise bu bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonunda görev alacak kendi bilim alanında yetişmiş, tecrübeli sağlık meslek mensuplarını yetiştirmektir. Dil ve konuşma bozuklukları, çocukluk döneminden başlayarak yaşlılık dönemine kadar uzanmaktadır. Dil ve Konuşma Bozukluklarına bu açıdan baktığımız da disiplinler arası etkileşimin gerekli olduğu ancak kendi mesleki otonomisine […]

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitiminin Önemi

Dil ve konuşma bozuklukları erken tanı ile, dil ve konuşma terapisi ile ilerlemesi yavaşlatılarak durdurulabilir. Erken tanı için bebeğin dil gelişimi yakından takip edilmelidir. 0-2 yaş arası bebekler sesler duyup tepki verebilir. Basit komutlar için sesli ve davranışsal tepki verebilmektedir. 3 yaş itibariyle kelime dağarcığı ve ifadeleri dil yardımıyla konuşarak ve kelime seçimleriyle yapabilmektedir. Bu […]