fbpx

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

STEM Eğitmen Eğitimi sertifika kursu, öğrencilere Fen bilimleri, Matematik gibi dersleri ezber sisteminden çıkartıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerini/metodlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkartılmasını hedef alınmaktadır.. Anlaşmalı Üniversite Onaylı ve MEB de Geçerli Sertifikaya Sahip Olmak İçin Hemen Başvurun…+90 535 476 37 12

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Stem Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı Hakkında

 • Katılım Ön Koşulu : Yok
 • Eğitim Süresi : 1 ay
 • Eğitim Saati : 100 Saat Müfredat
 • Eğitim Türü : Uzaktan Eğitim
 • Eğitime Ulaşım : 7/24 sürekli (Asenkron)
 • Sertifika Sınav Durumu : Var
 • Sınav Uygulama Şekli : Uzaktan Eğitim 
 • Sertifika Sınav Türü : Çoktan Seçmeli Test
 • Sertifika Sınav Soru Sayısı : 10
 • Sertifika Sınavı Başarı Puanı : min. 50 puan (5 doğru cevap)
 • Sertifika Sınav Hakkı : 5
 • Sertifika Veren Kurum : Anlaşmalı Üniversite
 • Sertifika Kapsam ve Geçerlilik Süresi : Uluslararası ve Ömür Boyu
 • Gönderilecek Belgeler : Anlaşmalı Üniversite Onaylı Sertifika

ÜCRET VE ÖDEME

 • Eğitim Ücreti : Eğitim, Sertifika ve KDV dahildir.
 • Kargo Bedeli : Ücretli
 • Ödeme Seçenekleri : Nakit / Havale / EFT / Bankamatik / Kredi Kartı
 • Kredi Kartına : 9 Taksit imkanı

İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 21. Yüzyılda ülke olarak gelişmek için ve liderlik edebilmek için bu becerilerden yararlanılması gereğini ortaya koymaktadır. Bunlardan en önemlisi STEM eğitimi olarak nitelendirebiliriz. 

STEM eğitimi sertifikası disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir.Bu alanlarda yetkin bireylerin olması birçok alanda fayda sağlayacaktır. En önemli getirisi ise dijitalleşen dünyada rol almada etkin olarak görev almaktadır. Dijitalleşen dünyada gelişmiş ve strateji geliştiren ülkelerin sömürüsünde kalmamak için tüketici bireylerden çok üretici bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

     Çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen Bilim ve Teknolojideki değişimlerine paralel olarak stratejik adımlar atılması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmaların olması iş birlikçi çalışma içerisinde bulunması durumunda STEM Eğitimi Sertifikası ile ilgili birçok Avrupa Ülkelerinden iyi bir konuma gelebileceğimizi düşünüyorum.

     Üniversitelerin, kurum ve kuruluşların STEM ışığında doğru adımlar atmaları durumunda başarıyı yakalamak an meselesi olur. Bu makalenin amacı ise bu çalışmaların yapılmasında ilerleyen sürecin ve çalışmaların genel olarak değerlendirilip fayda sağlanması için hazırlanmıştır.

     Diliyorum ki Ülkemiz bu anlamda hak ettiği yere gelir ve STEM eğitimi alanında ciddi adımlar atılır. 21 yüzyıl becerilerini uygun bireylerin yetiştirilmesi ve tüketici bireylerden çok üretim odaklı bireylerin yetişmesine olanak sağlanır.

STEM Eğitmen Eğitimi Sertifikası Nedir?

   Stem Eğitmen Eğitimi sertifikası, disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. Farklı bir bakış açısıyla STEM eğitmen eğitimi; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya koyulmasına STEM denir.

 Stem Eğitmen Eğitimi sertifikasına sahip uygulayıcılarının daha kapsamlı bir eğitim almasını sağlamak ve stemin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Bu eğitimin sonunda başarılı olan kursiyerler Stem eğitmen eğitimi düzenleyebilir, grup çalışması yapabilir. Stemin yaygınlaşmasını sağlayabilir.

Çağımızın dijital gereksinimleri doğrultusunda, öğrencilerin bu dünyaya hazırlanması, özellikle bilişim sektöründeki gelişmeler açısından çok önemli ve hatta bu alanda yaratıcılıklarını artıracak bir eğitim almaları gerekliliği artık neredeyse tartışılmaz. Dolayısıyla, 21. yüzyılda ülkeler olarak gelişime ayak uydurabilmek, dahası liderlik edebilmek adına bu alandaki becerilerin yeni nesile en doğru şekilde aktarılması da oldukça önemli bir konu haline gelmiş durumda. Bu şartların sağlanabilmesi için geliştirilen en önemli eğitim sistemlerinden biri de STEM.

STEM Eğitimi Sertifikasına Neden İhtiyacımız Var?

    Stem Eğitimi Sertifikası‘ne ülkemizde stemin daha yen olması sebebiyle yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ihtiyacımız vardır. Ülkemizdeki yeni nesillerin disiplinler arası yaklaşımla yetişmesi ve ülkemizin kalkınması için gereklidir. Eğitim eşitliğini sağlamak amacıyla Stem Eğitimi Sertifikası ‘nın artması ve Stem eğitmeni öğretmenlerimizin artması gerekmektedir.

Stem Eğitmen Eğitimi Sertifikası İçeriği

 • Stem Tanımı
 • Stem Eğitimi
 • Stem Eğitiminin Amaçları
 • Stemin Öğrencilere Katkıları
 • Stem Eğitiminin Uygulaması
 • Stem Eğitimi Döngüsü
 • Stem Eğitimi Geleceği
 • Stem Eğitimi İle Kariyer 

STEM Etkinlikleri ve Uygulamaları

     Aslen, bireyin günlük yaşamındaki sorunları çözmek için fen, matematik, teknoloji ve mühendislik süreçlerini birleştiren pedagojik bir yaklaşım olan STEM eğitiminin en temel özelliklerinden biri; mühendislik tasarımının bilim, matematik ve teknoloji öğrenimi ile birleşmesi olarak görülüyor. Öğrenciler, fen bilgisi, matematik ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerini, gerçek hayattaki problemlerini çözmek için kullanacak aktivitelerle geliştiriyorlar. Yani, modelin öne çıkan bir diğer temel özelliği de, öğrencilere, bu dört disiplinden hem günlük yaşamlarında, hem de ileride meslek hayatlarında kullanabilecekleri pratiklerin öğretilmesi.

     STEM eğitiminin tüm prensiplerinin ve faydalarının, sanatın içine ya da sanat yoluyla entegre edilmesi yaklaşımına ise STEM deniyor. STEM eğitimini bir başka seviyeye taşıyan bu eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarının arasına beşinci bir disiplin olarak sanatı (Art) katıyor. 

     STEM, öğrencilerin bu önemli alanlarda öğrendikleri ile sanat uygulamaları, öğeleri, tasarım ilkeleri ve standartları arasında bir bağ kurarak öğrenmelerine olanak tanıyor.  Sınırların ve kısıtlamaların ortadan kalktığı bu eğitiminde merak, eleştirel düşünme, sorgulama ve inovasyon ile dolu bir öğrenme ortamı sağlanıyor.

STEM Eğitiminin Öğrenciye Katkıları Nelerdir?

    STEM Eğitmen Eğitimi üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, Üretkenlik ve Sorumluluk gibi 21. Yüzyıl becerilerini de barındırmaktadır. Maddeler halinde belirtmek gerekirsek STEM Eğitmen Eğitiminin kazandırdığı yetiler;

 • Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlar.
 • Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını sağlar.
 • Yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar.
 • İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir.
 • Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder.
 • Yüzyıl becerilerini kazandırmaya olanak sağlar.
 • Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmeyi sağlar.
 • Öğrenme motivasyonunu artırır.
 • Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.
 STEM Eğitmen Eğitimi Kursunun Amacı Nedir?

    STEM eğitiminin iki temel amacı olduğunu belirtebiliriz. Bu amaçlardan birincisi, üniversite düzeyinde bu disiplinlerde meslek seçecek öğrenci sayısını arttırmak, ikincisi ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki temel bilgi düzeylerini arttırarak bu disiplinler ile ilgili problemleri çözmek için günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlamaktır. Özet olarak belirtirsek STEM eğitimi; Meslek seçiminde yardımcı olmak ve disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımı olarak belirtebiliriz. Stem Eğitimdeki en önemli kazanımı ise teorideki veriler doğrultusunda ve 21. Yüzyıl becerilerine yatkın yeni ürün ortaya koymaktır.

     STEM Eğitmen Eğitimi sertifikasına sahip olanların ileri düzeyde STEM eğitimi yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak ve bu kişileri okulları yönlendiren STEM Eğitmeni haline getirmektir. Program sonunda başarılı olanlar başka öğretmenlere de STEM eğitimi verme hususunda yeterli hale gelecektir. STEM Eğitmen eğitimi okullarını STEM Okuluna dönüştürme yolunda yeterli deneyime sahip olacaklardır.

STEM Eğitmen Eğitimini Kimler Alabilir?

     STEM eğitmen eğitimine, her branştan ortaokul, lise öğretmenleri, Okul öncesi ve İlkokul öğretmenleri, öğretmen adayları, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar  katılabilir.

STEM Eğitmen Eğitiminin Süresi ve Şekli,

     STEM Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı internet ortamında uzaktan eğitim imkânıyla verilmektedir. STEM Eğitmen Eğitiminin eğitim süresi 3 aydır. Eğitime ait video ve dokumanlar uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, kursiyerler 7/24 istedikleri zaman sisteme girebilir ve istedikleri kadar izleyebilirler.

Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile internet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim Videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleye bilirsiniz.
 • Eğitim Videolarını tamamladıktan sonra Sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücret almadan tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınav da başarılı olan kursiyerlerin Sertifikaları, 1 ay içerisinde belirlemiş oldukları adrese gönderilmektedir.

Stem Eğitmen Eğitimine Başvurmak İçin Hemen Arayın,

WhatsApp İletişim

 

STEM Eğitmen Eğitimi Sertifikası için 4 değerlendirme

 1. Hakan yurdasev

  Sten eğitim içeriğinizi inceledim açtığınız örnek panelden de izledim gerçekten iyi bir eğitim içeriğimiz var .istediğimiz zaman orgun eğitim alma sansimizin olması da ayrıca güzel..

  • Koç Eğitim Sertifika

   Örgün Eğitim İçin eğitim danışmanlarımız size sürekli bildirim yapacaklar Hakan Bey. İyi günler dileriz.

 2. Nilgun

  Stem eğitimini alınca okulda kurs açabilecek miyim robotik ve kodlama ile bağlantısı nedir?

  • Koç Eğitim Sertifika

   egzersiz yapabilirsiniz nilgün hanım

 3. Koç Eğitim Sertifika

  Stem eğitimine okulda kurs açabilmek icin dahil olmuştum ama şimdi vok daha iyi projelerim oldu stem atolyesi gibi bu süreçte bana yardımcı olduğunuz ve farkindaliklarim icin size cok teşekkür ederim

 4. Ufuk Görkem Turancı

  İçeriğini beğenerek izlediğim bir eğitim oldu, başlarda tedirgin olsam da yönlendiren ve her daim yanımda olan danışmanlar sayesinde o tedirginliğin yerini büyük bir güven aldı teşekkür ederim tüm danışmanlara

  • Koç Eğitim Sertifika

   Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederiz Ufuk Bey, sizlerin memnuniyeti bizler için çok kıymetli.Bizler bir aileyiz…Tekrar görüşmek dileğiyle…

Değerlendirme yap

STEM Eğitmen Eğitimi Sertifikası

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM