Stem Eğitmenlik Eğitimi Hakkında

stem eğitmen eğitimi sertifikası

Stem eğitmenlik eğitimi son zamanlarda oldukça sık duyulan bir sistemdir. STEM, Science, Technology, Engineering ve Math’in (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) kısaltılması olan bir kelimedir.

STEM eğitim sistemi teknik olarak ülkemizde ilkokul çağından beridir uygulanmaktadır. Ancak 2011 yılından itibaren ABD’den yayılan popüler bir eğitim sistemi olarak ismi STEM olarak devşirilmiş olup, dünya’da birçok okulda (ülkemizde’de aynı isimle eğitim sistemini uygulayan okullar mevcuttur) uygulanmaya başlamış bir eğitim sistemidir. Bu sistem sayesinde, öğrencilere Fen bilimleri, Matematik gibi dersleri ezber sisteminden çıkartıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerini/metodlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkartılmasını hedef alınmaktadır.

İlerleyen teknolojiler ve dijitalleşen dünya’da kullanılan cep telefonları, televizyonlar, bilgisayar ve robotik sistemler sayesinde, sayısal mesleklere duyulan ihtiyaç/talep her geçen gün artmaktadır. İşte bu sistemleri analiz edebilecek, üretebilecek ve kullanabilecek öğrencilerin üniversitelerde daha rahat eğitim alabilmeleri için bu STEM eğitimleri 1-12 yıllar arasında sunulmaktadır. Bu eğitim sistemi sayesinde geleceğin mesleklerine daha kolay adapte olabilmek ve mesleki kaygıları ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. 

Türkiye’de STEM Eğitimi

Ülkemizin kaderimi yoksa yönetenlerin eksiğimi tartışılır bir konu fakat genel anlamda Avrupa ülkelerine göre üretme, yeni bir ürün ortaya koymakta sorun yaşıyoruz. Eğitim sistemimizden, teknolojiye kadar hep Avrupa’yı örnek alıp yüzyıllar sonra onların ürettiği ortaya koyduğu yöntem ve ürettikleri ürünleri kullanmaya çalışırız. STEM kavramı da bundan nasibini aldığını düşünüyorum. STEM eğitiminin amaçlarından belirtiğimiz gibi doğru meslek seçimi, bireylerin geleceğe yönelik becerilerine göre meslek tercihi yapmaları açısında da oldukça önemlidir. Bireyin üretim yapması, herhangi bir alanda ürün ortaya koyması bireyin o alandaki eğitimi ve yeterliliği ile doğru orantılıdır. Bu da yaptığı meslek seçimi ile alakalıdır. Bu noktada STEM başrol oynamaktadır. Ülkemiz için bu yöntem kullanılmasa da gelişmiş ülkelerin çoğu STEM ışığında eğitim programlarını şekillendirmektedirler. Belirtiğimiz olumsuzluklara rağmen, Türkiye’de STEM eğitimi alanının da gelişmelerin olması bizi oldukça sevindiriyor. Bu alanda önemli çalışmalar yapan İstanbul Aydın Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. DEVRİM AKGÜNDÜZ hocamızın öncülüğünde oldukça faydalı STEM çalışmaları yapıldı. STEM öğretmeni yetiştirilmesi, Özel/Üstün yetenekli çocukların eğitimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra Türkiye STEM eğitimi raporu ve STEM Çalıştay raporu olmak üzere çok önemli 2 rapor yayımlandı.

STEM Eğitiminin Öğrenciye Katkıları Nelerdir?

 

 STEM eğitimi üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, Üretkenlik ve Sorumluluk gibi 21. Yüzyıl becerilerini de barındırmaktadır. Maddeler halinde belirtmek gerekirsek STEM eğitiminin kazandırdığı yetiler;

 

  • Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlar.
  • Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını sağlar.
  • Yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar.
  • İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir.
  • Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder.
  • Yüzyıl becerilerini kazandırmaya olanak sağlar.
  • Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmeyi sağlar.
  • Öğrenme motivasyonunu artırır.
  • Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.

 

Stem eğitimlerimizden faydalanmak için hemen tıklayın 

STEM Eğitmen Eğitimi Sertifikası

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bizimle İletişime Geçin!