fbpx

ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ AMACI NEDİR?

ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ AMACI NEDİR? 

Eğitimin ilk basamağını oluşturan “okul öncesi eğitim”, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir
Bir diğer değişle Çocuk gelişimi; bedende, zihinde, duygularda ve hareketlerde kendini gösterir. Bir alandaki gelişme başka alanları da ilgilendirir; bu alanlar birbirinden bağımsız değildirler. İnsanın gelişimi devamlı olmakla beraber, bu sürekliliğin hızı elbette her yaşta aynı değildir. Mesela döllenmeden doğuma kadar olan evrede büyüme daha hızlıdır. Çocukta iki yaşına kadar olan süreçte büyüme hızı doğumdan önceki evreye göre daha yavaş; fakat iki yaşından sonraki evreden daha fazladır. Kısacası her gelişim döneminin kendine özgü bazı farklı ihtiyaçları vardır. Çocuğun kişiliğinin temelinin atıldığı özellikle iki yaşına kadar ki dönemde sevgi ve ilgi çok daha önemlidir.

 

Çocuk Gelişimi Eğitimi Sertifika Programı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir