fbpx

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Sertifika Programı Anlaşmalı Üniversite Onaylı, MEB de Geçerli Sertifika, Uzaktan Eğitim ile Barınma yöneticiliği, Yurt Yönetici Adayları Yönetici olma Fırsatını Kaçırma…Koç Eğitim Sertifika Hemen Ara.+90 535 476 37 12

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Sertifikası 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14/08/2015 gün ve 72 sayılı Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programına dayanılarak hazırlanmıştır. En az lisans mezunu bireyler için hazırlanmıştır. 

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Sertifika Programı Hakkında

 • Katılım Ön Koşulu : Yok
 • Eğitim Süresi : 1 ay
 • Eğitim Saati : 130 Saat Müfredat
 • Eğitim Türü : Uzaktan Eğitim
 • Eğitime Ulaşım : 7/24 sürekli (Asenkron)
 • Sertifika Sınav Durumu : Var
 • Sınav Uygulama Şekli : Uzaktan Eğitim 
 • Sertifika Sınav Türü : Çoktan Seçmeli Test
 • Sertifika Sınav Soru Sayısı : 10
 • Sertifika Sınavı Başarı Puanı : min. 50 puan (5 doğru cevap)
 • Sertifika Sınav Hakkı : 5
 • Sertifika Veren Kurum : Anlaşmalı Üniversite
 • Sertifika Kapsam ve Geçerlilik Süresi : Uluslararası ve Ömür Boyu
 • Gönderilecek Belgeler : Anlaşmalı Üniversite Onaylı Sertifika

ÜCRET VE ÖDEME

 • Eğitim Ücreti : Eğitim, Sertifika ve KDV dahildir.
 • Kargo Bedeli : Ücretli
 • Ödeme Seçenekleri : Nakit / Havale / EFT / Bankamatik / Kredi Kartı
 • Kredi Kartına : 9 Taksit imkanı

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Sertifika Programın Amaçları

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi ile Kursiyerlerin;

 1. Barınma hizmetiyle ilgili mevzuat (özel öğretim kurumları mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, yangın mevzuatı ve konaklama pansiyon mevzuatı) bilgisine sahip olmaları,
 2. Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası ile Etkili liderlik ve iletişim becerisi göstermeleri,
 3. Kriz ve riskleri yöneterek oluşabilecek sorunları engellemeleri,
 4. Barınma Hizmetleri Sertifikası ile Personel iş ve işlemlerini yürütmeleri,
 5. Öğrenci iş ve işlemlerini yönetmeleri,
 6. Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası ile Kurumun reklam ve ilan işlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeleri,
 7. Personel iş planı hazırlamaları,
 8. Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası Eğitimi ile Sosyal etkinlikleri planlamaları,
 9. Barınma hizmetini mevzuata uygun olarak yürütmeleri,
 10. Sağlıklı beslenme hizmeti sunulabilmesi için gerekli önlemleri almaları,
 11. Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası Eğitimi ile Kurumda temiz ve hijyenik bir ortamın oluşmasını sağlamaları,
 12. Kişisel bakım kurallarını bilerek kurumda kişisel bakım için gerekli ortamları oluşturmaları
 13. Yönetimi açısından güvenlik (iş sağlığı ve iş güvenliği, kurum içi ve çevre güvenliği, yangın ve deprem güvenliği) kurallarını uygulamaları,
 14. Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası Eğitimi ile Sigorta iş ve işlemlerini yapmaları,
 15. Çocuk, ergen ve genç psikolojisini kavramaları,
 16. Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası Eğitimi ile Çocuk, ergen ve genç etkili iletişim kurmaları,
 17. Aile ile iş birliği yaparak etkili iletişim kurmaları,
 18. Yurt Yöneticiliği Sertifikası ile Kurumda rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri almaları,
 19. Kurumda öğrenciler için eğitim ve sosyal etkinlik alanlarının düzenlenmesi
 20. Yurt Yöneticiliği Sertifikası ile Protokol kurallarını açıklamaları,
 21. Resmî yazışmaları yazışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirmeleri,
 22. Yurt Yöneticiliği Sertifikası ile e-yurt modülünü etkin şekilde kullanmaları,
 23. Adabı muaşerete uygun davranış sergilemeleri,
 24. Yurt Yöneticiliği Sertifikası ile Mesleki etik kurallarına uymaları,
 25. Yönetim becerilerini sürekli geliştirmeye istekli olmaları beklenmektedir.

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Sertifikası

Öğrenci Barınma Hizmetleri yöneticiliği sertifika programı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan barınma merkezleri yönetici adayları için hazırlanmıştır. Program ile yönetici adaylarının barınma hizmetleri yöneticiliği ilgili; mevzuat, yönetim, beslenme ve barınma hizmetleri, güvenlik, çocuk, ergen, genç ve aile, protokol ve yazışma kuralları, e-yurt modülü, mesleki gelişim, adap ve etik kuralları konularına ilişkin bilgi, beceri ve tutum geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 1. Program uygulanmasında; anlatım, problem çözme, soru-cevap ve yaparak yaşayarak öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.
 2. Kursiyerlerin öğrenme süreçleri periyodik olarak takip edilecek, öğrenme eksiklikleri varsa tespit edilip telafi yoluna gidilecektir.
 3. Eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kursta; mevzuat ve sigorta bilgisi için Hukuk alanında lisans mezunu bir (1), yönetim, protokol ve yazışma kuralları konuları için Eğitim Yönetimi ve Denetimi ve İşletme alanında en az lisans mezunu bir (1), çocuk, ergen, genç ve aile, mesleki gelişim adap ve etik konuları için Psikoloji Bölümü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında en az lisans mezunu bir (1), e-yurt modülü konuları için Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri alanı en az lisans mezunu bir (1), barınma ve beslenme hizmetleri konuları için Aile Tüketici Bilimleri, Ev Ekonomisi ve Aile Ekonomisi ve Beslenme alanı en az lisans mezunu bir (1), güvenlik konuları için İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesine sahip en az lisans mezunu bir (1) eğiticinin görevlendirilmesi gerekmektedir.

 

 

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Sertifikası Eğitimimiz; 17.11.2017 tarihinde 35235946-410.08-E19551631 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları tarafından Konu: Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Sertifikası başlıklı yazısı ile Üniversitelere de Eğitimi Verme Hakkı veren yazı kapsamında  anlaşmalı olduğumuz üniversiteler tarafından verilmektedir.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi İçeriği
Yönetim Becerileri Ve Liderlik Ders 1-6 Direnç Ve Tükenme Evresi
İletişim Süreci Tecrübe Algılama Ve Stres
İletişim Kişilik Ve Stres
Farkındalık Ve Kendini Tanıma Penceresi Stresin Sonuçları
Temel İletişim Süreçleri Stersin Örgütsel Sonuçları
İletişim Sürecinin İşleyişi Stres Yönetimi
İletişim Kanalları Görsel Kanal Stres,Konrol Ve Endişe Odağı
Kokusal Ve Tatsal Kanal Sağlıklı İletişim Ve Stres
İletişimde Kültürel Farklılıklar Stres Ve Endişe Günlüğü
İletişimin Başlangıç Noktası Stres Dengeleme
İletişimin Boyutları İsteklerin Azaltılması Ve Problem Çözümleme
Öteki Kavramı Temal Şemalar
İnsanın Algı Dünyası Stres Ve Zaman Yönetimi
Empati Etkili Zaman Tabloları
İletişim Engelleri Ve İlginçlikleri İddialı Davranış
İnsanın Algı Dünyası Kararlı Olmayı Engelleyen Faktörler
İletişimde Kullanılan Diller Olumlu Düşünmek
Somut Konuşmak Performans Değerlendirme
Engel Gevşeme Teknikleri
Davranış Çeşitleri Stratejik Yönetim 1-5
Beden Dili Süreç Yönetimi Ders 1-3
Beden Dilinin Tarihsel Gelişimi Hijyen Nedir ?
İletişimde Beden Dilinin Önemi Ellerin Temizliği
Kişilerarası Mesafe Ve Selamlaşma Vücut Temizliği
Beden Dilinin Özellikleri İş Hijyeni
Beden Dili Araştırmaları Kimyasal Tehlikeler
Beden Dili Cinsiyet Farklılığı Endüstriyel Hijyen
Beden Dili Bölgeleri Mevzuatta İş Hijyeni 1-2
Jestler, Duruşlar,Hareketler Mutfak Hijyeni
Yönetim Ve Liderlik 1-4 5 S Nedir ?
Karar Verme Süreci 1-4 Tertip – Düzen
Kriz Yönetimi 1-4 Temizlik,Süreklilik,Özen
İnsan Kaynakları Ders 1-7 5 S Kuralı Uygulaması
Öfke Kontrolü Personel Hijyeni
Öfke İle İlgili Kuramsal Açıklamalar Besin Hijyeni 1-2
Bilişsel Davranışcı Yaklaşım Gıda Mevzuatı 1
Bilişsel Hataları Değerlendirme Kimyasal Tehlikeler
Öfke Kuramları Ve Öfke Tarz Ölçeği Gıda Hijyen Koruma
Öfkenin Nedenleri 20-İşletmelerde Hijyen Kuralları
Öfke Ve Cinsiyet İlk Yardım
Öfke İle Başa Çıkma Taşıma Yöntemleri
Öfkenin Sonuçları Sedye İle Taşıma
Öfke Denetimi Beceri Eğitim Programının Uygulanması 1-10 Suni Solunum
İkinci Öfke Denetimi Eğitim Programı 1-10 Çocuklarda Dış Kalp Masajı
Stres Kavramı Ve Stresörler Solunum Yolu Tıkanmaları
Stresin Yaş, Cinsiyetle İlişkisi Zehirlenme
Stresin Belirtileri Ve Gas Burkulma Kanama Yanıklar
Alarm Dönemi İletişim Sürecinin İşleyişi Düzeltilen
Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Esaslar

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği kurs süresince kursiyerlerin gelişimini izlemeye yönelik  kurs sonunda kurs bitirme sınavı yapılacaktır.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği kurs bitirme sınavı 100 üzerinden değerlendirilerek bu sınavdan 50 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile internet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim Videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleye bilirsiniz.
 • Eğitim Videolarını tamamladıktan sonra Sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücret almadan tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınav da başarılı olan kursiyerlerin Sertifikaları, 1 ay içerisinde belirlemiş oldukları adrese gönderilmektedir.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Sertifika Programına Katılmak İçin Hemen Arayın…

WhatsApp İletişim

 

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Sertifikası için 10 değerlendirme

 1. Beste

  Çok kaliteli bir eğitim aldım çok memnunum.

  • Koç Eğitim Sertifika

   tebrik ederiz beste hanım

 2. Lale

  Sizden aldığım sertifika ile özel bir yurdun müdürlüğünü yapıyorum. Çok teşekkür ederim gözü kapalı tercih edebilirsiniz.

  • Koç Eğitim Sertifika

   Çok sevindik lale halım.Başarılar sizinle olsun .

 3. pelin aydın

  Eğitim danışmanlarınızın ilgisi, eğitim süreci boyunca yanımızda oluşları çok memnun ediciydi

 4. ilknur dağ

  Kapsamlı eğitim saatiniz sayesinde işime başladım, emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum

 5. Betül Sarıkçı

  Hızlı bir sertifikaya ihtiyacınız varsa tereddüt etmeden başvurabilirsiniz

  • Koç Eğitim Sertifika

   teşekkür ederiz güzel dilekleriniz içn betül hanım .

 6. buse nur ayam

  Hızlı geri dönüşleriniz ve her koşulda yanımızda varlığınızın oluşu çok özel ve güzeldi.Teşekkür ederim

  • Koç Eğitim Sertifika

   Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederiz Buse Nur Hanım, sizlerin memnuniyeti bizler için çok kıymetli.Tekrar görüşmek dileğiyle…

 7. Oğuzhan Sargılı

  İşimde yükselmek için almam gereken önemli sertifikalardan biriydi bana bu konuda destek olan danışmanlara teşekkür ederim

  • Koç Eğitim Sertifika

   Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederiz Oğuzhan Bey, sizlerin memnuniyeti bizler için çok kıymetli.Tekrar görüşmek dileğiyle…

 8. Sinan Aydin

  Sizden aldigim sertifika ile yurt muduru olarak atandim. Cok tesekkur ederim. Sizinlede paylasmak istedim.

  • Koç Eğitim Sertifika

   Hayirli olsun sinan bey basarilar diliyoruz mesleki kariyerinizde..

 9. Sumeyye Dogan

  Cok verimli ve hizli bir surec yasattiginiz icin size cok tesekkur ederim yurt yoneticiligi icin sertifikamda tamam oldu cok şükür sayenizde cok cok tesekkur ederim . Koç Egitim

  • Koç Eğitim Sertifika

   Hayirli olsun sumeyye hanim

 10. Pelin canli

  Odeme kolayliginiz sayesinde sertifikama kavustum duyarliliginiz ilginiz icin cok tesekkur ederim. Iyi insanlar

  • Koç Eğitim Sertifika

   Kurum olarak onceliklerimiz dogrultusunda hareket ediyoruz. Hayirli olsun serrifikaniz

Değerlendirme yap

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Sertifikası

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM